Về chúng tôi
Bạn có thường xuyên sử dụng Website của Cao Đẳng Kinh Tế Công Nghiệp không?
  • Hàng Tuần
  • Hàng ngày
  • Hàng Tháng
  • Chưa bao giờ sử dụng

Bồi dưỡng cán bộ

Bế giảng lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên năm 2017

Thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng năm 2017, sau hơn 2 tháng...

Tuyển sinh lớp nghiệp vụ sư phạm cho giáo viên, giảng viên dạy trình độ Đại học, Cao đẳng

Nhằm bồi dưỡng NVSP và chuẩn hóa trình độ đội ngũ giảng viên giảng dạy trình độ Cao đẳng, Đại học theo quy định của Bộ giáo...