Về chúng tôi
Bạn có thường xuyên sử dụng Website của Cao Đẳng Kinh Tế Công Nghiệp không?
  • Hàng Tuần
  • Hàng ngày
  • Hàng Tháng
  • Chưa bao giờ sử dụng

Đào tạo

THÔNG BÁO Về việc tổ chức thi lại tốt nghiệp hệ Cao đẳng chính quy K.2012, K.2013, K.2014 năm 2018

Về việc tổ chức thi lại tốt nghiệp hệ Cao đẳng chính...

Khai giảng lớp bồi dưỡng ngạch Kế toán viên năm 2018

Khai giảng lớp Bồi dưỡng ngạch Kế toán viên cho các...

Thông báo thi lại tốt nghiệp hệ Cao đẳng chính quy

Nhà trường thông báo về kế hoạch và thời gian tổ chức thi lại tốt nghiệp cho hệ cao đẳng chính quy

Lịch thi lại tốt nghiệp hệ cao đẳng năm 2017

Lịch thi lại tốt nghiệp hệ cao đẳng năm 2017

 

Quyết định về việc công nhận Tốt nghiệp cho sinh viên thi lại

Công nhận và xếp hạng tốt nghiệp cho 24 sinh...

Kết quả thi tốt nghiệp môn Khoa học Mác-Lênin hệ cao đẳng khóa 2014

Kết quả thi tốt nghiệp môn Khoa học Mác-Lênin hệ cao đẳng khóa 2014