Về chúng tôi
Bạn có thường xuyên sử dụng Thư viện số của Cao Đẳng Kinh Tế Công Nghiệp không?
  • Hàng Tuần
  • Hàng ngày
  • Hàng Tháng
  • Chưa bao giờ sử dụng

Đào tạo

Khai giảng lớp bồi dưỡng ngạch Kế toán viên năm 2018

Khai giảng lớp Bồi dưỡng ngạch Kế toán viên cho các...

Thông báo thi lại tốt nghiệp hệ Cao đẳng chính quy

Nhà trường thông báo về kế hoạch và thời gian tổ chức thi lại tốt nghiệp cho hệ cao đẳng chính quy

Lịch thi lại tốt nghiệp hệ cao đẳng năm 2017

Lịch thi lại tốt nghiệp hệ cao đẳng năm 2017

 

Quyết định về việc công nhận Tốt nghiệp cho sinh viên thi lại

Công nhận và xếp hạng tốt nghiệp cho 24 sinh...

Kết quả điểm thi tốt nghiệp năm 2017

Kết quả điểm thi tốt nghiệp năm 2017 môn Cơ sở ngành và môn Chuyên môn ngành

Danh sách sinh viên dự thi tốt nghiệp năm 2017

Để xem danh sách chi tiết, các sinh viên tải về tại...

Danh sách sinh viên K2014 đủ và không đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp ngày 20/05/2017

Danh sách sinh viên K2014 đủ và không đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp ngày 20/05/2017

Kết quả thi tốt nghiệp môn Khoa học Mác-Lênin hệ cao đẳng khóa 2014

Kết quả thi tốt nghiệp môn Khoa học Mác-Lênin hệ cao đẳng khóa 2014