Về chúng tôi
Bạn có thường xuyên sử dụng Website của Cao Đẳng Kinh Tế Công Nghiệp không?
  • Hàng Tuần
  • Hàng ngày
  • Hàng Tháng
  • Chưa bao giờ sử dụng

Đào tạo

Thông báo về việc tổ chức thi lại và xét tốt nghiệp hệ cao đẳng K2013, K2014, K2015 năm 2018

Thông báo về việc tổ chức thi lại và xét tốt nghiệp hệ cao đẳng K2013, K2014, K2015 năm 2018

Kế hoạch khai giảng và học tập Lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính năm 2018

Thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức, viên chức năm 2018, Trường Cao đẳng Kinh tế Công nghiệp Hà Nội phối hợp với Học viện Hành...

Lịch thi học kỳ I năm học 2018 - 2019 (Hệ cao đẳng K16 - cơ sở 1)

Lịch thi học kỳ I năm học 2018 - 2019 (Hệ cao đẳng K16 - cơ sở 1)

THÔNG BÁO Về việc tổ chức thi lại tốt nghiệp hệ Cao đẳng chính quy K.2012, K.2013, K.2014 năm 2018

Về việc tổ chức thi lại tốt nghiệp hệ Cao đẳng chính...

Khai giảng lớp bồi dưỡng ngạch Kế toán viên năm 2018

Khai giảng lớp Bồi dưỡng ngạch Kế toán viên cho các...

Thông báo thi lại tốt nghiệp hệ Cao đẳng chính quy

Nhà trường thông báo về kế hoạch và thời gian tổ chức thi lại tốt nghiệp cho hệ cao đẳng chính quy

Lịch thi lại tốt nghiệp hệ cao đẳng năm 2017

Lịch thi lại tốt nghiệp hệ cao đẳng năm 2017

 

Quyết định về việc công nhận Tốt nghiệp cho sinh viên thi lại

Công nhận và xếp hạng tốt nghiệp cho 24 sinh...