Về chúng tôi
Bạn có thường xuyên sử dụng Thư viện số của Cao Đẳng Kinh Tế Công Nghiệp không?
  • Hàng Tuần
  • Hàng ngày
  • Hàng Tháng
  • Chưa bao giờ sử dụng

Đào tạo cao đẳng

Thông báo thi lại tốt nghiệp hệ Cao đẳng chính quy

Nhà trường thông báo về kế hoạch và thời gian tổ chức thi lại tốt nghiệp cho hệ cao đẳng chính quy

Kết quả điểm thi tốt nghiệp năm 2017

Kết quả điểm thi tốt nghiệp năm 2017 môn Cơ sở ngành và môn Chuyên môn ngành

Danh sách sinh viên dự thi tốt nghiệp năm 2017

Để xem danh sách chi tiết, các sinh viên tải về tại...

Danh sách sinh viên K2014 đủ và không đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp ngày 20/05/2017

Danh sách sinh viên K2014 đủ và không đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp ngày 20/05/2017

Kết quả thi tốt nghiệp môn Khoa học Mác-Lênin hệ cao đẳng khóa 2014

Kết quả thi tốt nghiệp môn Khoa học Mác-Lênin hệ cao đẳng khóa 2014

Tư vấn, định hướng nghệ nghiệp cho học sinh trường THPT Chương Mỹ B

Nhận thấy ý nghĩa của việc tư vấn, định hướng nghề nghiệp đối với công tác tuyển sinh của nhà trường, sáng ngày 15/03/2016...

Ngày hội tuyển sinh và hướng nghiệp năm 2017

Ngày 26/02, Trường Cao đẳng Kinh tế Công nghiệp Hà Nội đã tham gia tư vấn tuyển sinh tại Ngày hội tuyển sinh và hướng nghiệp...

Tổ chức Lớp bổ sung kỹ năng mềm cho sinh viên ngành Kế toán

Rèn cho sinh viên những kỹ năng thiết thực để đi phỏng vấn, văn hóa cần thiết khi đến doanh nghiệp như kỹ năng giao tiếp với chủ doanh nghiệp,...