Về chúng tôi
Bạn có thường xuyên sử dụng Thư viện số của Cao Đẳng Kinh Tế Công Nghiệp không?
  • Hàng Tuần
  • Hàng ngày
  • Hàng Tháng
  • Chưa bao giờ sử dụng

Danh sách sinh viên dự thi tốt nghiệp năm 2017

Để xem danh sách chi tiết, các sinh viên tải về tại đây:

1. Danh sách thi môn Cơ sở ngành

2. Danh sách thi môn Chuyên môn ngành