Về chúng tôi
Bạn có thường xuyên sử dụng Thư viện số của Cao Đẳng Kinh Tế Công Nghiệp không?
  • Hàng Tuần
  • Hàng ngày
  • Hàng Tháng
  • Chưa bao giờ sử dụng

Kết quả điểm thi tốt nghiệp năm 2017

Để xem chi tiết, các sinh viên tải về tại đây

Chú ý: Nếu sinh viên nào có yêu cầu phúc khảo bài thi, nộp đơn tại Phòng Quản lý đào tạo (cơ sở 1, 143 Nguyễn Ngọc Vũ). Hạn cuối nhận đơn: 16h30 thứ 2, ngày 29/05/2017.