Về chúng tôi
Bạn có thường xuyên sử dụng Thư viện số của Cao Đẳng Kinh Tế Công Nghiệp không?
  • Hàng Tuần
  • Hàng ngày
  • Hàng Tháng
  • Chưa bao giờ sử dụng

Tuyển sinh Cao đẳng

Thông báo tuyển sinh năm Cao đẳng năm 2018

Nhà trường thông báo tuyển sinh các hệ đào tạo...

Tư vấn, định hướng nghệ nghiệp cho học sinh trường THPT Chương Mỹ B

Nhận thấy ý nghĩa của việc tư vấn, định hướng nghề nghiệp đối với công tác tuyển sinh của nhà trường, sáng ngày 15/03/2016...