Về chúng tôi
Bạn có thường xuyên sử dụng Thư viện số của Cao Đẳng Kinh Tế Công Nghiệp không?
  • Hàng Tuần
  • Hàng ngày
  • Hàng Tháng
  • Chưa bao giờ sử dụng

Thông báo Tuyển sinh năm 2018

BỘ CÔNG THƯƠNG

TRƯỜNG CAO ĐẲNG

KINH TẾ CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI

 

Số:     /TB-CĐKT

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độclập - Tự do - Hạnhphúc

 

  Hà Nội, ngày    tháng    năm  2018

THÔNG BÁO TUYỂN SINH NĂM 2018

HỆ THPT (LỚP 10) + LIÊN THÔNG CAO ĐẲNG

Trường Cao đẳng Kinh tế Công nghiệp Hà Nội là trường cao đẳng công lập, trực thuộc Bộ Công Thương. Nhà trường thông báo tuyển sinh hệ THPT + Liên thông Cao Đẳng như sau:

I. Chương trình đào tạo: Song song 2 chương trình, học nghề văn hoá và học nghề

1) Giai đoạn 1 (3 năm): Học văn hoá THPT và học nghề Trung cấp

Tốt nghiệp được cấp:  Bằng THPT và bằng Trung cấp; Học phí : 200.000đ/tháng.

2) Giai đoạn 2 (1,5 năm): Học nghề Cao đẳng

Tốt nghiệp được cấp:  Bằng Cao đẳng chính quy;  Học phí theo quy định trường CĐ công lập.

II. Các ngành, nghề đào tạo:

1

Kế toán doanh nghiệp

5

Thương mại điện tử

2

Quản lý và bán hàng siêu thị

6

Điện công nghiệp

3

May thời trang

7

Điện tử công nghiệp

4

Tin học ứng dụng

 

 

III. Đối tượng tuyển sinh, thời gian đào tạo (Tuyển sinh trên toàn quốc):

- Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp THCS - Thời gian đào tạo: 4,5 (3+1,5) năm

IV. Hình thức tuyển: Xét tuyển điểm học bạ học sinh tốt nghiệp THCS.

V. Quyền lợi của người học

- Tốt nghiệp được cấp bằng THPT, bằng Trung cấp và bằng Cao đẳng

- Được học lien thông tại các trường Đại học.

- Được giới thiệu việc làm trong nước, xuất khẩu lao động, du học nước ngoài.

VI. Hồ sơ gồm: Đơn xin học (theo mẫu); Học bạ THCS (bản gốc); Giấy khai sinh bản sao; Bằng tốt nghiệp THCS (bản sao) hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời; Hộ khẩu (phô tô); Giấy xác nhận đối tượng ưu tiên (nếu có). Phiếu đăng ký xét tuyển (tại đây)

VII. Địa điểm đăng ký, nộp hồ sơ:

Cơ sở 1: Số 143 đường Nguyễn Ngọc Vũ, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội; 

Điện thoại: 024.3685 7365;   024.3556 6300

Cơ sở 2: Số 106 đường Tả Thanh Oai, huyện Thanh Trì, Hà Nội; Điện thoại: 024.36884342

Đăng ký trực tuyến trên:Website: http://www.hiec.edu.vn Email: tuyensinh@hiec.edu.vn

                                                                                                                                                                                                                                              HIỆU TRƯỞNG   

                                                                                  CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH

                                                                                   

                                                                                    NGND.TS.Hà Xuân Quang