Về chúng tôi
Bạn có thường xuyên sử dụng Website của Cao Đẳng Kinh Tế Công Nghiệp không?
  • Hàng Tuần
  • Hàng ngày
  • Hàng Tháng
  • Chưa bao giờ sử dụng

Tuyển sinh Trung cấp

Thông báo tuyển sinh Trung cấp năm 2019

Trường Cao đẳng Kinh tế Công nghiệp Hà Nội là trường công lập trực thuộc Bộ Công Thương. Nhà trường đã có 58 năm (1961-2019) xây dựng...

Thông báo tuyển sinh Trung cấp năm 2018

Trường Cao đẳng Kinh tế Công nghiệp Hà Nội là trường cao...