Về chúng tôi
Bạn có thường xuyên sử dụng Thư viện số của Cao Đẳng Kinh Tế Công Nghiệp không?
  • Hàng Tuần
  • Hàng ngày
  • Hàng Tháng
  • Chưa bao giờ sử dụng

Khoa Cơ bản - cơ sở

Khoa Cơ bản - cơ sở

Cơ sở 1: Tầng 1, nhà B - Điện thoại:  024.3 685 8152

Email: k.coban@hiec.edu.vn;


Lịch sử hình thành:  Khoa Cơ bản Cơ sở (CBCS) được thành lập vào năm 2014, tiền thân là Tổ môn Cơ sở bổ trợ (CBCS) Trường Cao đẳng kinh tế Công nghiệp Hà Nội).

Chức năng:

1. Chịu trách nhiệm tổ chức giảng dạy các môn học về Toán học và  Toán ứng dụng trong kinh tế, các môn kỹ thuật cơ sở, công nghệ và các nội dung liên quan được giao cho học sinh, sinh viên của Nhà trường.

2. Chịu trách nhiệm về nội dung, chất lượng, tiến độ giảng dạy, của các môn học theo đúng lịch trình và kế hoạch giảng dạy, học tập chung của Nhà trường.

3. Biên soạn, quản lý đề thi, đáp án các học phần. Tổ chức công tác Đo lường (thi học phần, kiểm tra, đánh giá) và công nhận thành quả học tập của sinh viên theo quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo và các văn bản hướng dẫn thực hiện của Nhà trường.

4. Biên soạn giáo trình, bài giảng, HD ôn tập, bài tập,  đề cương chi tiết các học phần, đề cương ôn tập các môn học của khoa quản lý và các nội dung liên quan theo đúng chương trình, nội dung, quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và các văn bản hướng dẫn thực hiện của Nhà trường.

5. Tổ chức, tham gia các hoạt động nghiên cứu khoa học đào tạo, cấp Khoa, Trường. Hội thi, hội giảng các cấp ở các năm học.

6. Quản lý, sử dụng  hiệu quả cơ sở vật chất, phương tiện phục vụ cho giảng dạy, học tập và sinh hoạt của Khoa, Tổ môn và Nhà trường.

7. Tham gia các hoạt động giáo dục, đào tạo của nhà trường, tổ chức bồi dưỡng, dự giờ, đánh giá tiết giảng của các giảng viên trong Khoa và Tổ môn.

8. Thực hiện nghiêm túc các chế độ sinh hoạt, học tập bồi dưỡng nâng cao trình độ, chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng nghiệp vụ sư phạm, phương phán dạy học đại học…

Đội ngũ Cán bộ giáo viên, viên chức: 11 Trong đó 09 Thạc sĩ, 01 Kỹ sư,01 cử nhân.

Lãnh đạo khoa hiện nayÔng Phan Văn Hưng (Trưởng Khoa).

Trưởng Khoa qua các thời kỳ: Ông Lê Văn Thụ từ (2005 – 2009), Bà Dương Thị Bích từ (2009 – 2014), Ông Phan Văn Hưng từ (2014 đến nay).

Phó Trưởng Khoa qua các thời kỳ: Bà Dương Thị Bích từ (2005 -2009), Ông Phan Văn Hưng từ (2009 – 2011), Ông Trương Nam Phương từ (2014-2016).

Cán bộ, nhân viên: 

Thư ký Giáo vụ khoa: CN. Nguyễn Thị Hường.

TT

Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh

Trình độ chuyên môn

Chức vụ

Điện thoại

nhà riêng

Điện thoại

di động

E- mail cá nhân

I

TỔ MÔN KĨ THUẬT CƠ SỞ

1

Phan Văn Hưng

22/09/1976

Thạc sỹ

T . Khoa

 

0912 137 745

hung76.ktcn@gmail.com

hungpv@hiec.edu.vn

2

Lê Trung Kiên

16/09/1982

Thạc sỹ

GV

 

0902 166 050

LeKienKTCNHN@gmail.com

3

Nguyễn Thị Thu Hà B

04/03/1976

Thạc sỹ

GV

 

0912439238

Nguyenthuha4376@gmail.com

4 Nguyễn Trọng Khuê   Kỹ sư GV   0903512488  

II

TỔ MÔN CƠ BẢN

5

Lý Thị Ngọc Lan

09/08/1983

Thạc sỹ

GV

 

0988 904 171

detdetspt@yahoo.com

6

Nguyễn Thị Nga

29/08/1985

Thạc sỹ

GV

 

0972 908 688

Thanhnga_298@yahoo.com

7

Nguyễn Thị Thùy Dung

13/10/1987

Thạc sỹ

GV

 

0989 332 316

xuka1910@yahoo.com

8

Nguyễn Thị Hoàn

29/06/1990

Thạc sỹ

GV

 

0973 528 870

Hoannguyen.hus@gmail.com

9

Nguyễn Thị Hòa

28/05/1988

Thạc sỹ

GV

 

01674 692 375

Nguyenthihoa290588@gmail.com

10

Nguyễn Thị Ngần

04/09/1990

Cử nhân

GV

 

0945 921 990

Ngank54a1s@yahoo.com

 

LIÊN HỆ: 

- Văn phòng Khoa: Điện thoại:  024.3 685 8152    Email: k.coban@hiec.edu.vn; 
- Trưởng khoa: ThS. Phan Văn Hưng - Điện thoại: 0912137745 - Email:  hungpv@hiec.edu.vn
- Giáo vụ Khoa: CN. Nguyễn Thị Hường - Điện thoại: 0936 904 994