Về chúng tôi
Bạn có thường xuyên sử dụng Website của Cao Đẳng Kinh Tế Công Nghiệp không?
 • Hàng Tuần
 • Hàng ngày
 • Hàng Tháng
 • Chưa bao giờ sử dụng

Khoa Kế toán - Tài chính

Khoa Kế toán - Tài chính

 

    Cơ sở 1: Tầng 4, nhà B - Điện thoại: 024.35562955; Cơ sở 2: Tầng 2, nhà C 

Email: k.ketoan@hiec.edu.vn; 


Lịch sử hình thành:

Khoa Kế toán - Tài chính tiền thân là Tổ môn hạch toán, được thành lập từ năm 1961. Nhiệm vụ chính là đào tạo kế toán - tài chính - ngân hàng của 3 hệ cao đẳng, trung cấp chính quy và cao đẳng liên thông.

Trải qua hơn 55 năm phát triển, Khoa Kế toán - Tài chính ngày càng lớn mạnh cả về quy mô, chất lượng và được đánh giá là khoa chuyên môn chủ lực của Nhà trường.

Chức năng:   Đạo tạo chuyên ngành kế toán - tài chính - ngân hàng các hệ Trung cấp, Cao đẳng và liên thông đại học cho các doanh nghiệp, các Bộ và cơ quan Nhà nước.

Đội ngũ cán bộ, giảng viên: 56 trong đó: 01 tiến sỹ, 02 đang NCS, 30 thạc sỹ, 13 đang học thạc sỹ, 10 đại học.

Lãnh đạo khoa hiện nay: Bà Nguyễn Thị Linh (Phó Trưởng khoa), Lê Thị Chuyên (Phó trưởng khoa- phụ trách khoa), .

Trưởng khoa qua các thời kỳ: Ông Vũ Đình Vanh (từ 1990 đến 2010), Bà Vũ Thị Thanh Thủy(từ 2010 - 2011), Bà Dương Thị Vân Anh (từ 2011-2016).

Phó trưởng khoa qua các thời kỳ: Bà Trịnh Thị Thu Nguyệt (từ 2006 – 2010), Bà Vũ Thị Thanh Thủy (từ 2009 – 2010), Bà Dương Thị Vân Anh (từ 2010 -2011), Bà Lê Thị Chuyên (từ 2010 đến này), Bà Nguyễn Quỳnh Châm (từ 2011 đến nay), Ông Đỗ Tiến Dũng (từ 2012 đến nay).

Cán bộ, giảng viên trong khoa bao gồm 56 giảng viên, 1 giáo vụ khoa.

* Tổ môn Chuyên môn: (21 giảng viên)

 1. Đỗ Tiến Dũng (Phó trưởng khoa)
 2. Vũ Thị Hường (Phụ trách tổ)
 3. Trần Thị Thanh Nga
 4. Nguyễn Hữu Hán
 5. Đinh Thị Huệ
 6. Vũ Thị Thúy Hằng
 7. Đặng Thị Ánh Ngọc
 8. Phạm Thị Thanh Thủy
 9. Vũ Thị Thanh Ngọc
 10. Trần Thị Hà
 11. Ngô Thị Thu Trang
 12. Lê Thị Diệu Linh
 13. Phùng Thị Hường
 14. Phạm Thế Anh
 15. Lê Thu Hậu
 16. Võ Thị Ngọc Hoa
 17. Doãn Thị Hường
 18. Nguyễn Quang Hải
 19. Nguyễn Thị Thanh Huyền
 20. Nguyễn Thị Thu Trang
 21. Quách Thị Loan

Tổ môn Cơ sở: (19 giảng viên)

 1. Nguyễn Quỳnh Châm (Phó trưởng khoa)
 2. Vũ Thị Thu Hiền (Phụ trách tổ)
 3. Trần Thị Thùy
 4. Nguyễn Thị Mai Hương
 5. Nguyễn Thị Thanh Hương
 6. Lê Thị Thanh Vân
 7. Đỗ Thị Nguyên Hạnh
 8. Nguyễn Thị Thương
 9. Nguyễn Quỳnh Trâm
 10. Hoàng Thị Bích Ngọc
 11.  Vương Thị Ngọc Lan
 12.  Nguyễn Thị Thu Hương
 13.  Nguyễn Khắc Tuấn
 14.  Trần Thị Hảo
 15.  Nguyễn Thị Tình
 16.  Nguyễn Thị Thu Thủy
 17. Phạm Thị Hiền
 18. Nguyễn Nhật Minh
 19. Nguyễn Thị Nguyệt (giáo vụ khoa)

                Tổ môn Thực hành: (16 giảng viên)

         Lê Thị Chuyên- Phụ trách khoa

 1. Nguyễn Thị Thanh Tâm (Phụ trách tổ)
 2. Nguyễn Thị Thùy
 3. Phạm Thị Thảo
 4. Bùi Thu Huyền
 5. Nguyễn Thị Phương Dung
 6. Vũ Thị Dung
 7. Trịnh Thị Hằng
 8. Trần Thị Phương Lan
 9.  Phạm Thị Mận
 10. Nguyễn Thị Hà
 11. Phạm Thị Minh Tâm
 12. Phạm Thị Vân
 13. Vũ Thị Quỳnh Anh
 14. Phạm Thị Hương
 15. Hoàng Lệ Huyền

* ​Tổ môn Tài chính - Ngân hàng

Phạm Quốc Cường, Hoàng Thu Hằng, Đoàn Thị Hồng Minh, Hoàng Thu Thúy, Nguyễn Thị Cẩm Vân, Phạm Minh Huệ, Nguyễn Tuấn Dương, Nguyễn Thị Mai Anh, Thiều Thị Hòa An, Lê Thị Thanh Hoa, Phùng Thị Tuyết Mai, Nguyễn Thị Minh Tâm, Trịnh Thu Trang, Cao Thị Phương, Nguyễn Thị Huyền Trang, Lê Thị Thùy Dương, Nguyễn Thị Mai Phương, Hoàng Nhật Linh.

LIÊN HỆ: 

Văn phòng khoa: CS1: 024.35562955  - CS2: 024.36886609 - email: k.ketoan@hiec.edu.vn 

Phó trưởng khoa : Ths. Nguyễn Thị Linh - ĐT:  - email: linhnt@hiec.edu.vn

Phó trưởng khoa - phụ trách khoa: Ths. Lê Thị Chuyên - ĐT:  - email: chuyenlt@hiec.edu.vn