Về chúng tôi
Bạn có thường xuyên sử dụng Website của Cao Đẳng Kinh Tế Công Nghiệp không?
  • Hàng Tuần
  • Hàng ngày
  • Hàng Tháng
  • Chưa bao giờ sử dụng

Khoa Pháp luật và chính trị

Khoa Pháp luật và Chính trị

 Cơ sở 1: Tầng 5, nhà B - Điện thoại: 024.35562951; Cơ sở 2: Tầng 1, nhà E 

Email: k.lyluanchinhtri@hiec.edu.vn; 


Khoa Luật và Lý luận Chính trị được thành lập ngày 1 - 9 - 2007, tiền thân của Khoa là tổ Chính Trị - Pháp Luật, sau một thời gian hoạt động khoa đã luôn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ công tác và chính trị nhà trường giao. Trong những năm vừa qua, cùng với sự phát triển của Nhà trường, Khoa đã phát triển mạnh mẽ và hiện tại là một trong các Khoa chuyên môn của Nhà trường.

Với sự giảng dạy của các giảng viên có trình độ cao, Khoa gồm có 3 tổ môn:  Pháp luật, Chính trị và  Lý luận. Trong các năm học, Khoa đều có giáo viên tham gia thi giáo viên giỏi cấp thành phố, có 1 giải nhất, 2 giải nhì và nhiều giải khuyến khích

Qua 10 năm xây dựng và phát triển, Khoa đã và đang thực hiện nhiều đề tài nghiên cứu khoa học các cấp. Khoa cũng đã thực hiện thành công viết 2 giáo trình mới môn Lịch sử văn minh thế giới và Xã hội học đại cương cho các ngành nghề đào tạo mới.

Khoa luôn chủ động đổi mới phương pháp dạy và học theo hướng từng bước nâng cao khả năng tự học và ý thức chủ động trong học tập của sinh viên, khuyến khích tư duy độc lập cũng như phát triển kỹ năng làm việc theo nhóm.

Cơ cấu tổ chức – nhân sự: 

Khoa có 35 giáo viên và 02 giáo vụ khoa. Trong đó: 02 tiến sỹ, 26 thạc sỹ và 07 cử nhân.

Đội ngũ quản lý khoa:

-  Trưởng khoa: ths. Vũ Trà Giang - ĐT: 0904 961 624 - email: giangvt@hiec.edu.vn

-  Tổ trưởng tổ Chính trị: ths. Nguyễn Thị Thủy - ĐT: 0982565359 - email: thuynt@hiec.edu.vn

-  Tổ trưởng tổ Lý luận: ths. Nguyễn Thị Bích Liên - ĐT: 0916036136 - email: liennb@hiec.edu.vn

-  Tổ trưởng tổ Pháp luật: ths. Phan Thị Hương - ĐT: 0982909718 - email: huongpt@hiec.edu.vn

Tổ môn Lý luận

STT

HỌ TÊN

NĂM SINH

CHỨC VỤ

TRÌNH ĐỘ

1

Vũ Trà Giang

1979

 Trưởng khoa

Tiến sỹ

2

Nguyễn Thị Bích Liên

1981

Tổ trưởng

Ths

3

Nguyễn Tố Nga

1975

 

CN

4

Phạm Khánh Linh

1981

 

Ths

5

Phạm Thu Huyền

1984

 

ths

6

Hoàng Thị Quyên

1987

 

CN (đang học CH)

7

Phan Thị Mai

1981

 

Ths

8

Đinh Thị Lan Anh

1988

 

Ths

9

Nguyễn Thị Hằng

1986

 

CN

10

Nguyễn Thị Vân Anh

1982

 

Ths

11

Hoàng Thị Thanh

1981

 

Ths (đang học NCS)

12

Nguyễn Thị Liên

1987

 

Ths

 

Tổ môn Chính trị

STT

HỌ TÊN

NĂM SINH

CHỨC VỤ

TRÌNH ĐỘ

1

Nguyễn Thị Thủy

1979

Tổ trưởng

Ths

2

Vũ Thị Lan

1977

 

Ths

3

Bùi Quang Toàn

1975

 

Ths

4

Đỗ Việt Hà

1982

 

Tiến sỹ

5

Trần Thị Hạnh

1981

 

Ths

6

Nguyễn Thị Nguyệt

1982

 

Ths

7

Vũ Duy Tân

1983

 

Ths

8

Hoàng Tuyết Thanh

1981

 

Ths

9

Nguyễn Thị Dịu

1990

 

CN

10

Nguyễn Thị Thùy

1986

 

Ths

11

Trịnh Vân Anh

1992

 

Ths

 

Tổ môn Pháp luật

STT

HỌ TÊN

NĂM SINH

CHỨC VỤ

TRÌNH ĐỘ

1

Phan Thị Hương

 

Tổ trưởng

Ths

2

Lê Hoàng Chung

 

 

Ths

3

Trần Lê Hồng Hạnh

 

 

Ths

4

Nguyễn Thu Hà

 

 

Ths

5

Nguyễn Thị Vân Hà

 

 

Ths

6

Nguyễn Thị Vân Quỳnh

 

 

Ths

7

Lương Đình Thi

 

 

Ths

8

Đặng Thị Thuỷ

 

 

Ths