Về chúng tôi
Bạn có thường xuyên sử dụng Thư viện số của Cao Đẳng Kinh Tế Công Nghiệp không?
  • Hàng Tuần
  • Hàng ngày
  • Hàng Tháng
  • Chưa bao giờ sử dụng

Khoa Tài chính - Ngân hàng

Khoa Tài chính - Ngân hàng

Cơ sở 1: tầng 5, nhà B - Điện thoại: 024.3555.1559; Cơ sở 2: tầng 1, nhà E

    E-mail:    k.tcnh@hiec.edu.vn


Lịch sử hình thành:

Tiền thân của khoa Tài chính – Ngân hàng là Tổ môn Tài chính – Ngân hàng. Trải qua quá trình phấn đấu xây dựng và trưởng thành, Khoa Tài chính – Ngân hàng chính thức được thành lập ngày 16 tháng 12 năm 2013.

Chức năng:

        + Thực hiện công tác đào tạo và quản lý đào tạo các môn học ngành Tài chính - Ngân hàng và các nội dung liên quan của Trường Cao đẳng kinh tế công nghiệp Hà Nội.

          + Tổ chức  công tác nghiên cứu khoa học, thực nghiệm và lao động theo nghề

+ Tổ chức quản lý và sử dụng hợp lý nguồn nhân lực.

        + Vận dụng nguyên lý giáo dục của Đảng, đường lối chính sách của Nhà nước vào quá trình đào tạo.

            + Phối hợp với các phòng, khoa trong Nhà trường thực hiện tốt nhiệm vụ được giao

Đội ngũ cán bộ, giáo viên:

Hiện tại, Khoa có 21 cán bộ, giảng viên. Trong đó, NCS: 01, Thạc sỹ: 12, Cao học: 02, Cử nhân: 06

Lãnh đạo khoa hiện nay:

Th.S. Nguyễn Thị Linh (Phó trưởng khoa- phụ trách khoa), Th.S. Nguyễn Thị Dung (Tổ trưởng tổ môn), Ths. Nguyễn Ngọc Linh  (Tổ trưởng tổ môn).

Trưởng khoa qua các thời kỳ:

ThS Nguyễn Thị Linh - Tổ trưởng tổ môn TCNH (tháng 9/2011 – 12/2013); ThS Nguyễn Thị Linh – Phó phụ trách khoa TCNH (tháng 12/2013 – 07/2015); TS. Trần Quang Thắng – Trưởng Khoa (tháng 08/2015 -2016).

Phó khoa qua các thời kỳ:

Nguyễn Thị Linh (tháng 12/2013 đến nay)

Cán bộ, giảng viên:

Phạm Quốc Cường, Hoàng Thu Hằng, Đoàn Thị Hồng Minh, Hoàng Thu Thúy, Nguyễn Thị Cẩm Vân, Phạm Minh Huệ, Nguyễn Tuấn Dương, Nguyễn Thị Mai Anh, Thiều Thị Hòa An, Lê Thị Thanh Hoa, Phùng Thị Tuyết Mai, Nguyễn Thị Minh Tâm, Trịnh Thu Trang, Cao Thị Phương, Nguyễn Thị Huyền Trang, Lê Thị Thùy Dương, Nguyễn Thị Mai Phương, Hoàng Nhật Linh.

LIÊN HỆ: 

- Phó trưởng khoa - phụ trách khoa: Ths. Nguyễn Thị Linh; Điện thoại: 0913316991

- Giáo vụ khoa: CN. Hoàng Thu Thúy; Điện thoại0945452525