Về chúng tôi
Bạn có thường xuyên sử dụng Website của Cao Đẳng Kinh Tế Công Nghiệp không?
  • Hàng Tuần
  • Hàng ngày
  • Hàng Tháng
  • Chưa bao giờ sử dụng

Quản trị mạng máy tính


Các chuyên ngành

1. Vị trí việc làm?

2 .Các công ty nào tuyển dụng vị trí này?

3. Thị trường việc làm có nhu cầu nhiều không?

- Các cơ quan, doanh nghiệp,...có sử dụng mạng máy tính.

- Các công ty phát triển giải pháp mạng máy tính, thiết kế, thi công mạng,...

4. Ai là người phù hợp với vị trí này?

5. Chương trình đào tạo

6. Thi tuyển vào như thế nào?

7. Chỉ tiêu

8. Liên hệ để được tư vấn theo địa chỉ, hotline

9. Đăng ký theo form