Về chúng tôi
Bạn có thường xuyên sử dụng Website của Cao Đẳng Kinh Tế Công Nghiệp không?
  • Hàng Tuần
  • Hàng ngày
  • Hàng Tháng
  • Chưa bao giờ sử dụng

Lịch công tác tuần

Lịch công tác tuần 16 năm học 2018 - 2019

Lịch công tác tuần 16 năm học 2018 - 2019 (Từ ngày 12/11/2018 đến 16/11/2018)

Lịch công tác tuần 15 năm học 2018 - 2019

Lịch công tác tuần 15 năm học 2018 - 2019 (Từ ngày 05/11/2018 đến 09/11/2018)

Lịch công tác tuần 14 năm học 2018 - 2019

Lịch công tác tuần 14 năm học 2018 - 2019 (Từ ngày 29/10/2018 đến 02/11/2018)

Lịch công tác tuần 13 năm học 2018 - 2019

Lịch công tác tuần 13 năm học 2018 - 2019 (Từ ngày 22/10/2018 đến 26/10/2018)

Lịch công tác tuần 12 năm học 2018 - 2019

Lịch công tác tuần 12 năm học 2018 - 2019 (Từ ngày 15/10/2018 đến 19/10/2018)

Lịch công tác tuần 11 năm học 2018 - 2019

Lịch công tác tuần 11 năm học 2018 - 2019 (Từ ngày 08/10/2018 đến 12/10/2018)

Lịch công tác tuần 10 năm học 2018 - 2019

Lịch công tác tuần 10 năm học 2018 - 2019 (Từ ngày 01/10/2018 đến 07/10/2018)

Lịch công tác tuần 09 năm học 2018 - 2019

Lịch công tác tuần 09 năm học 2018 - 2019 (Từ ngày 24/09/2018 đến 28/09/2018)