Về chúng tôi
Bạn có thường xuyên sử dụng Thư viện số của Cao Đẳng Kinh Tế Công Nghiệp không?
  • Hàng Tuần
  • Hàng ngày
  • Hàng Tháng
  • Chưa bao giờ sử dụng

Lịch công tác tuần

Lịch công tác tuần 04 năm học 2017 - 2018

Lịch công tác tuần 04 năm học 2017 - 2018 (Từ ngày 21/08/2017 đến ngày 27/08/2017)

Lịch công tác tuần 03 năm học 2017-2018

Lịch công tác tuần 03 năm học 2017-2018 (Từ ngày 14/08/2017 đến ngày 20/08/2017)

Lịch công tác tuần 02 năm học 2016 - 2017

Lịch công tác tuần 02 năm học 2016 - 2017 (Từ ngày 07/08/2017 đến ngày 13/08/2017)

Lịch công tác tuần 01 năm học 2017 - 2018

Lịch công tác tuần 01 năm học 2017 - 2018 (Từ ngày 31/7/2017 đến ngày 06/8/2017)

Lịch công tác tuần 52 năm học 2016 - 2017

Lịch công tác tuần 52 năm học 2016 - 2017 (Từ ngày 24/07/2017 đến ngày 30/07/2017)

Lịch công tác tuần 51 năm học 2016 - 2017

Lịch công tác tuần 51 năm học 2016 - 2017 (Từ ngày 17/07/2017 đến ngày 23/07/2017)

Lịch công tác tuần 50 năm học 2016 - 2015

Lịch công tác tuần 50 năm học 2016 - 2015 (Từ ngày 10/07/2017 đến ngày 16/07/2017)

Lịch công tác tuần 49 năm học 2016 - 2017

Lịch công tác tuần 49 năm học 2016 - 2017 (Từ ngày 03/07/2017 đến ngày 09/07/2017)