Về chúng tôi
Bạn có thường xuyên sử dụng Thư viện số của Cao Đẳng Kinh Tế Công Nghiệp không?
  • Hàng Tuần
  • Hàng ngày
  • Hàng Tháng
  • Chưa bao giờ sử dụng

NCKH - HTQT

Tập huấn Xây dựng hệ thống đảm bảo chất lượng của các cơ sở Giáo dục nghề nghiệp

Từ ngày 23 -25/01/2018, tại trường Cao đẳng Kinh tế Công nghiệp...

Hội thảo "Phương pháp tạo động lực cho nhân viên" - theo phong cách Nhật Bản

Hội thảo đã thu hút được gần 100 các lãnh đạo,...

NCS. Đỗ Việt Hà, giảng viên khoa Luật và chính trị bảo vệ thành công luận án tiến sĩ

Chiều ngày 16/06/2017, tại Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn, Hội đồng đánh giá cấp Đại học quốc gia đã đánh giá Luận...

Tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ về Quản lý đào tạo theo hệ thống tín chỉ, và quản trị Đại học điện tử

Sáng ngày 31/6, Nhà trường tổ chức khai mạc đợt tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ về Quản lý đào tạo theo hệ thống tín chỉ, và quản trị Đại học...

NCS. Vũ Trà Giang, trưởng khoa Luật và lý luận chính trị bảo vệ thành công luận án tiến sỹ.

Sáng ngày 18/03/2017, tại Học viện chính trị - Bộ quốc phòng, Hội đồng đánh giá cấp Học viện đã đánh...