Về chúng tôi
Bạn có thường xuyên sử dụng Thư viện số của Cao Đẳng Kinh Tế Công Nghiệp không?
  • Hàng Tuần
  • Hàng ngày
  • Hàng Tháng
  • Chưa bao giờ sử dụng

Phòng Thanh tra Kiểm định CL

Phòng Thanh tra và kiểm định chất lượng đào tạo

Cơ sở chính: tầng 4, nhà B - Điện thoại: 024.35560973; Cơ sở 2: tầng 1, nhà C


  

Thành lập:

Theo Quyết định số 42/QĐ-CĐKT1 ngày 20/1/2011 của Hiệu trưởng trường CĐKT CN  phòng TT&KĐCLĐT chính thức trở thành một phòng độc lập.

Chức năng, nhiệm vụ:

* Chức năng:

-  Tham mưu giúp Hiệu trưởng về công tác Thanh tra, kiểm tra, giám sát các hoạt động trong toàn trường bao gồm: giảng dạy, học tập, làm việc của cán bộ, giảng viên, viên chức, học sinh sinh viên.

- Tham mưu giúp Hiệu trưởng  về công tác Khảo thí của nhà trường.

- Đề xuất các ý kiến liên quan đến công tác Thanh tra và Khảo thí, kiểm định chất lượng đào tạo.

* Nhiệm vụ:

-  Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch Thanh tra hàng năm bao gồm: Thanh tra thường xuyên, Thanh tra định kì, Thanh tra  đột xuất.

- Thanh tra việc thực hiện nền nếp dạy và học của giảng viên, học sinh sinh viên trong trường bao gồm: việc thực hiện  chính sách, pháp luật của Nhà nước và nội quy, quy định của nhà trường;

- Thanh tra nền nếp làm việc, chấp hành kỉ luật lao động của cán bộ, chuyên viên trong trường.

- Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch khảo thí, đảm bảo chất lượng đào tạo.

- Tổ chức các hoạt động kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh sinh viên trong toàn trường.

- Tiến hành lấy ý kiến người học về chất lượng dạy học của giáo viên, chất lượng phục vụ giáo dục trong trường.

Cơ cấu tổ chức - nhân sự

- Tổng số cán bộ, chuyên viên: 10 người

- Trưởng phòng: Ths. Nguyễn Thị Học (Đt: 0916126011)

- P. Trưởng phòng: Nguyễn Hoài Sơn (Đt: 0978102897)

- Chuyên viên: Nguyễn Thị Thu Hương, Nguyễn Thị My Ly, Trần Việt Phương, Hoàng Văn Tâm, Đinh Thị Thu Thủy, Vũ Thanh Huyền, Trương Thị Thanh Vân, Phạm Thị Thùy Linh

Các hoạt động chủ yếu

 Tổ chức các hoạt động Thanh tra theo kế hoạch thanh tra do Hiệu trưởng phê duyệt.

- Thanh tra việc thực hiện nền nếp dạy và học của giảng viên, học sinh sinh viên; nền nếp làm việc của Cán bộ, chuyên viên nhằm duy trì nền nếp, kỉ luât, kỉ cương chung trong trường.

- Tổ chức các hoạt động đánh giá kết quả học tập của học sinh sinh viên.

- Phối hợp tốt với các đơn vị có liên quan trong việc thực hiện các nhiệm vụ được nhà trường giao.

Liên hệ

+   ĐT CQ: CS1: 0243.556.0973

+   Trưởng phòng: Ths. Nguyễn Thị Học ĐT: 0916126011

+   P.Trưởng phòng: Ths. Nguyễn Hoài Sơn ĐT: 0978102897