Về chúng tôi
Bạn có thường xuyên sử dụng Thư viện số của Cao Đẳng Kinh Tế Công Nghiệp không?
  • Hàng Tuần
  • Hàng ngày
  • Hàng Tháng
  • Chưa bao giờ sử dụng

Tin ngành

NCS. Đỗ Việt Hà, giảng viên khoa Luật và chính trị bảo vệ thành công luận án tiến sĩ

Chiều ngày 16/06/2017, tại Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn, Hội đồng đánh giá cấp Đại học quốc gia đã đánh giá Luận...

Khai giảng Lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đối tượng kết nạp Đảng

Thực hiện chương trình công tác Đảng năm 2016 của Đảng ủy khối Công nghiệp Hà Nội, sáng ngày 3 tháng 10 năm...

Khai giảng Lớp bồi dưỡng năng lực, kỹ năng lãnh đạo, quản lý cấp vụ

Trường Cao đẳng Kinh tế Công nghiệp Hà Nội là một trường Công lập, với bề dầy lịch sử 55 năm đào tạo, phát triển và...

Ngày hội tuyển sinh và hướng nghiệp năm 2017

Ngày 26/02, Trường Cao đẳng Kinh tế Công nghiệp Hà Nội đã tham gia tư vấn tuyển sinh tại Ngày hội tuyển sinh và hướng nghiệp...