Về chúng tôi
Bạn có thường xuyên sử dụng Website của Cao Đẳng Kinh Tế Công Nghiệp không?
  • Hàng Tuần
  • Hàng ngày
  • Hàng Tháng
  • Chưa bao giờ sử dụng

Nghiên cứu sinh Hoàng Thị Thanh, giảng viên khoa luật và lý luận chính trị bảo vệ thành công luận án tiến sĩ

NGHIÊN CỨU SINH HOÀNG THỊ THANH, GIẢNG VIÊN KHOA LUẬT VÀ LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ BẢO VỆ THÀNH CÔNG LUẬN ÁN TIẾN SĨ

 

Ngày 22 tháng 04 năm 2019, nghiên cứu sinh(NCS) Hoàng Thị Thanh - giảng viên khoa Luật và Lý luận chính trị - Trường Cao đẳng Kinh tế Công nghiệp Hà Nội đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ triết học tại trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn - Đại học quốc gia Hà Nội với đề tài: “Xây dựng đạo đức môi trường ở Việt Nam hiện nay”.

Đến dự, cổ vũ, động viên NCS bảo vệ luận án tiến sĩ, có NGƯT.TS. Nguyễn Công Quang, Bí thư Đảng ủy, Phó hiệu trưởng cùng cán bộ, giảng viên Khoa Luật - Lý luận chính trị và các đơn vị trong trường.

NGƯT.TS. Nguyễn Công Quang, Bí thư Đảng ủy, Phó hiệu trưởng và các đồng nghiệp chúc mừng tân tiến sĩ Nguyễn Thị Thanh

Đề tài đã làm rõ một số vấn đề lí luận về xây dựng đạo đức môi trường, phân tích thực trạng, tìm ra nguyên nhân và nhận diện vấn đề cần giải quyết, đề xuất giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả xây dựng đạo đức môi trường ở Việt Nam hiện nay.