Về chúng tôi
Bạn có thường xuyên sử dụng Website của Cao Đẳng Kinh Tế Công Nghiệp không?
  • Hàng Tuần
  • Hàng ngày
  • Hàng Tháng
  • Chưa bao giờ sử dụng

Tập huấn công tác xây dựng, chuyển đổi chương trình đào tạo theo Luật Giáo dục nghề nghiệp

TẬP HUẤN XÂY DỰNG, CHUYỂN ĐỔI CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

THEO LUẬT GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP

Ngày 22 tháng 04 năm 2017, trường Cao đẳng Kinh tế Công nghiệp Hà Nội đã tổ chức Hội nghị tập huấn công tác xây dựng, chuyển đổi chương trình đào tạo theo Luật Giáo dục nghề nghiệp.

Thành phần tham dự buổi tập huấn có Ban giám hiệu, thành viên các tiểu ban xây dựng, chuyển đổi chương trình đào tạo của Nhà trường. Chuyên gia  hướng dẫn là ông Hà Đức Ngọc - Chuyên viên vụ Dạy nghề chính quy của Tổng cục Dạy nghề - Bộ Lao động Thương binh và Xã hội .

Ban Giám hiệu và thành viên các tiểu ban xây dựng, chuyển đổi chương trình đào tạo của Nhà trường tham gia buổi tập huấn

Phát biểu tại buổi tập huấn, NGND.TS Hà Xuân Quang - Hiệu trưởng nhà trường nêu rõ mục đích và ý nghĩa của buổi tập huấn; quán triệt những nội dung quan trọng của chương trình tập huấn và đặt ra yêu cầu mà mỗi cán bộ tham gia buổi tập huấn phải thực hiện.

NGND.TS. Hà Xuân Quang - Hiệu trưởng nhà trường phát biểu khai mạc buổi tập huấn

Tại buổi tập huấn, chuyên gia TCDN đã trình bày những nội dung chính của Thông tư số 03/2017/TT-BLĐTBXH, so sánh sự giống và khác nhau trong kết cấu, nội dung của một khung chương trình đào tạo theo Thông tư số 03 và khung chương trình đào tạo Nhà trường đang áp dụng. Đặc biệt nhấn mạnh đặc diểm, kết cấu chương trình GDNN theo mô đun. Trong buổi tập huấn, tất cả các thắc mắc của CBGV đều được chuyên gia giải đáp thỏa đáng.

Ông Hà Đức Ngọc - Chuyên viên vụ Dạy nghề chính quy, TCDN - bộ LĐTBXH hướng dẫn chuyển đổi, xây dựng chương trình GDNN cho CBGV nhà trường

Buổi tập huấn đã diễn ra và kết thúc tốt đẹp. Sau buổi tập huấn, các Tiểu ban xây dựng, chuyển đổi của nhà trường sẽ bắt tay ngay vào việc thực hiện việc chuyển đổi chương trình đào tạo các ngành nghề hiện có theo quy định để đảm bảo đúng thời gian tiến độ và lộ trình mà Nhà trường đã đặt ra.