Về chúng tôi
Bạn có thường xuyên sử dụng Thư viện số của Cao Đẳng Kinh Tế Công Nghiệp không?
  • Hàng Tuần
  • Hàng ngày
  • Hàng Tháng
  • Chưa bao giờ sử dụng

Thông báo: Cuộc thi sáng tác slogan trường Cao đẳng Kinh tế Công nghiệp Hà Nội

Mẫu Bài dự thi và Bản cam kết tải về tại đây

THÔNG BÁO

CUỘC THI SÁNG TÁC SLOGAN

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI


1. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

- Xây dựng được Slogan phù hợp với trường Cao đẳng Kinh tế Công nghiệp Hà Nội (HIEC) trong giai đoạn phát triển hiện tại và tương lai;

- Slogan phải cô đọng, ấn tượng, duy nhất ;

- Slogan phải là thông điệp truyền tải được mục tiêu, sứ mệnh, giá trị cốt lõi của Trường Cao đẳng Kinh tế Công nghiệp Hà Nội.

2. ĐỐI TƯỢNG DỰ THI, TÁC PHẨM DỰ THI, CÁCH THỨC GỬI BÀI DỰ THI

2.1. Đối tượng dự thi:

- Cán bộ, giảng viên, nhân viên, học sinh - sinh viên (kể cả cựu cán bộ, giảng viên, nhân viên, học sinh -sinh viên) Trường Cao đẳng Kinh tế Công nghiệp Hà Nội;

- Cá nhân, tổ chức ngoài trường.

2.2. Tác phẩm dự thi:

- Số lượng sản phẩm dự thi của một cá nhân/tổ chức không hạn chế.

- Sản phẩm dự thi không phải là đối tượng tranh chấp bản quyền tác giả với bên thứ ba (Trong trường hợp có tranh chấp bản quyền tác giả phát sinh sau khi sản phẩm dự thi đạt giải, thí sinh đạt giải phải chịu trách nhiệm hoàn toàn trước pháp luật).

- Slogan tham gia dự thi có thể là tiếng Việt hoặc cả tiếng Việt và tiếng Anh. Mỗi bài dự thi kèm theo một bản thuyết minh không quá 200 từ để diễn giải ngắn gọn, xúc tích ý tưởng.

- Slogan dự thi phải đảm bảo các yêu cầu cơ bản sau:

     + Phải là sáng tác mới;

     + Phải ngắn gọn, xúc tích, dễ hiểu, dễ đọc ( không được quá 12 từ);

     + Phải  sử dụng ngôn ngữ trong sáng, không sử dụng từ ngữ địa phương, từ lóng...          

     + Phải truyền tải được mục tiêu, sứ mệnh, giá trị cốt lõi của Trường Cao đẳng Kinh tế Công nghiệp Hà Nội;

2.3. Cách thức gửi bài dự thi

- Cá nhân, tập thể tham dự cuộc thi gửi đề xuất gồm: Bài dự thi  Bản cam kết (theo mẫu gửi kèm ) cho Ban Tổ chức. Bài gửi dự thi không trả lại tác giả;

- Trường hợp nhiều tác giả có nội dung Slogan giống nhau, bài thi nào gửi đến Ban tổ chức trước sẽ là bài được công nhận;

- Bài dự thi được gửi về Ban tổ chức theo cách sau:

    +  Bài dự thi và Bản cam kết được đặt trong một phong bì thư dán kín, bên ngoài ghi rõ “Bài dự thi sáng tác Slogan của HIEC”, gửi  đến địa chỉ: chị Đỗ Hạnh Linh, Phòng Tổ chức hành chính, Trường Cao đẳng Kinh tế Công nghiệp Hà Nội, 143–Nguyễn Ngọc Vũ–P.Trung Hòa–Q.Cầu Giấy–TP.Hà Nội; điện thoại: 0974.669.678,

    +  Đồng gửi file điện tử Bài dự thi và Bản cam kết vào địa chỉ Email: p.tochuc@hiec.edu.vn với tiêu đề “Bài dự thi sáng tác Slogan của HIEC”.

3. THỜI GIAN TỔ CHỨC CUỘC THI

- Thời gian nhận bài dự thi từ ngày 10/05/2017 đến hết ngày 10/06/2017 (Tính theo dấu bưu điện hoặc ngày tháng nhận hồ sơ dự thi);

- Công bố kết quả trên Website: http://hiec.edu.vn/, trao giải thưởng ngày 20/06/2017, địa chỉ: 143–Nguyễn Ngọc Vũ–P.Trung Hòa–Q.Cầu Giấy–TP.Hà Nội.

4. ĐÁNH GIÁ SẢN PHẨM DỰ THI

Các sản phẩm dự thi sẽ được đánh giá theo các tiêu chí sau:

      1. Nội dung Slogan truyền tải được mục tiêu, sứ mệnh, giá trị cốt lõi của HIEC;

      2. Ý tưởng mới, tính độc đáo, tính sáng tạo;

      3. Ngắn gọn, xúc tích, dễ đọc, dễ nhớ .

5. CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG

- 01 Giải Nhất: Giấy chứng nhận và 2.500.000 đồng

- 02 Giải Khuyến khích: Giấy chứng nhận và 500.000 đồng

Ban Tổ chức cuộc thi do trường Cao đẳng Kinh tế Công nghiệp Hà Nội thành lập là cơ quan quyết định sản phẩm đạt giải.

6. QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA NGƯỜI DỰ THI VÀ ĐẠT GIẢI

6.1. Quyền lợi

- Nhận giải thưởng nếu sản phẩm tham dự đạt giải;

- Không phải nộp bất kì khoản phí nào.

6.2. Trách nhiệm

Cam kết chưa gửi sản phẩm tham gia bất kỳ cuộc thi tương tự nào; sau khi trao giải, phát hiện sản phẩm dự thi đã được sử dụng bởi tổ chức, cá nhân khác hoặc đã tham dự cuộc thi khác hoặc vi phạm bản quyền, Ban tổ chức sẽ hủy kết quả bài dự thi và tác giả đạt giải phải hoàn trả 100% giá trị giải thưởng cho Trường Trường Cao đẳng Kinh tế Công nghiệp Hà Nội và bồi thường thiệt hại khác cho nhà trường.

7. BẢN QUYỀN

 Trường Trường Cao đẳng Kinh tế Công nghiệp Hà Nội có quyền sở hữu vô thời hạn bản quyền các sản phẩm đạt giải để đưa vào sử dụng thực tế xây dựng và quảng bá thương hiệu nhà trường.

 

HIỆU TRƯỞNG

TS. Hà Xuân Quang