Về chúng tôi
Bạn có thường xuyên sử dụng Website của Cao Đẳng Kinh Tế Công Nghiệp không?
  • Hàng Tuần
  • Hàng ngày
  • Hàng Tháng
  • Chưa bao giờ sử dụng

Tổ chức lớp văn thư lưu trữ và quản lý hồ sơ tại trường Cao đẳng Kinh tế Công nghiệp Hà Nội năm 2018

     Thực hiện Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức, viên chức năm 2018, Trường Cao đẳng Kinh tế Công nghiệp Hà Nội phối hợp với Vụ TCCB- Bộ Công thương tổ chức lớp Bồi dưỡng Văn thư lưu trữ & Quản lý hồ sơ, từ ngày 05/9/2018 đến ngày 09/9/2018.

      Tham dự buổi khóa học là cán bộ làm công tác Văn thư lưu trữ trong các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ. Trường CĐ Kinh tế Công nghiệp Hà Nội cử cán bộ quản lý các đơn vị, giáo vụ các khoa, giảng viên giảng dạy về Quản trị văn phòng tham gia. Giảng viên của khóa học là TS. Nguyễn Thị Lan Anh – Học Viện Hành chính Quốc gia và ThS. Lê Văn Năng - Cục Văn thư và Lưu trữ NN.

Giảng viên TS. Nguyễn Thị Lan Anh – Học Viện Hành chính Quốc gia trình bày bài giảng

Mục đích của khóa học này là cung cấp và trang bị cho học viên những kiến thức, kỹ năng cơ bản và cập nhật những quy định mới nhất về công tác văn thư lưu trữ và quản lý hồ sơ trong các cơ quan, đơn vị hành chính nhà nước và sự nghiệp công lập.

Khóa học có 04 chuyên đề:

Chuyên đề 1: Tổng quan về công tác văn thư, công tác lưu trữ     

Chuyên đề 2: Lập danh mục hồ sơ, lập hồ sơ và nộp lưu hồ sơ, tài liệu vào Lưu trữ cơ quan

Chuyên đề 3: Thu thập, bảo quản và sử dụng tài liệu lưu trữ

Chuyên đề 4: Lưu trữ tài liệu điện tử  

Hình ảnh của các học viên tham gia khóa học

      Khoá học đã được tổ chức thành công, những kiến thức, kỹ năng và kinh nghiệm thu nhận được sẽ góp phần nâng cao chất lượng công tác văn thư, lưu trữ trong các cơ quan đơn vị trong bộ Công thương nới chúng và trường Cao đẳng Kinh tế Công nghiệp Hà Nội nói riêng.

Tin và ảnh: Ban truyền thông