Về chúng tôi
Bạn có thường xuyên sử dụng Website của Cao Đẳng Kinh Tế Công Nghiệp không?
  • Hàng Tuần
  • Hàng ngày
  • Hàng Tháng
  • Chưa bao giờ sử dụng

Bế giảng lớp Bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính năm 2017

BẾ GIẢNG LỚP BỒI DƯỠNG NGẠCH CHUYÊN VIÊN CHÍNH

NĂM 2017

   Trường Cao đẳng Kinh tế Công nghiệp Hà Nội là một trường Công lập, với một bề dầy lịch sử 55 năm đào tạo, phát triển và trưởng thành, trường có cơ sở vật chất kỹ thuật hiện đại, đội ngũ giảng viên trình độ cao, có mạng lưới liên kết, hợp tác với nhiều trường đại học, học viện lớn trong nước và nước ngoài. Nhà trường cung cấp các khoá đào tạo trình độ cao đẳng, trung cấp, sơ cấp các ngành/nghề về Kế toán Kiểm toán, Quản trị Kinh doanh, Tài chính Ngân hàng, Dịch vụ Pháp lý, Văn thư Lưu trữ, Công nghệ Thông tin, May thời trang, Điện - Điện tử,... Đồng thời cung cấp các khoá bồi dưỡng ngắn hạn để nâng cao năng lực làm việc và chuẩn hoá các chức danh cho cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan nhà nước và cán bộ quản lý, người lao động trong các doanh nghiệp.

   Thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng năm 2018, sau hơn 2 tháng học tập, sáng ngày 11 tháng 3 năm 2018, Trường Cao đẳng Kinh tế Công nghiệp Hà Nội đã phối hợp với Học viện Hành chính Quốc gia tổ chức Bế giảng lớp Bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính cho các cán bộ, công chức, viên chức của các cơ quan, tổ chức và cá nhân có nhu cầu. Tham gia các lớp bồi dưỡng về quản lý theo chương trình chuyên viên, chuyên viên chính là yêu cầu bắt buộc đối với công chức, viên chức để đủ tiêu chuẩn xếp hoặc chuyển ngạch chuyên viên, chuyên viên chính, chuyên viên cao cấp và bổ nhiệm các chức danh lãnh đạo. 

Thầy Hà Xuân Quang -  Hiệu trưởng Nhà trường phát biểu tại Lễ bế giảng

   Trường Cao đẳng kinh tế Công nghiệp Hà Nội phối hợp với Học viện hành chính Quốc gia liên tục mở các lớp bồi dưỡng về kỹ năng làm việc, kỹ năng lãnh đạo, quản lý cho cán bộ công chức, viên chức các cơ quan, tổ chức và cá nhân có nhu cầu tại trụ sở của trường, số 143 Nguyễn Ngọc Vũ, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội hoặc các cơ sở liên kết tại các địa phương.

Thầy Hiệu trưởng chụp ảnh cùng các học viên

Liên hệ:

Chị Trần Thị Thanh Tâm, Trung tâm Đào tạo bồi dưỡng và Hợp tác doanh nghiệp:  Điệnthoại: 0243 555 3407,  Email: tamthanh19166@gmail.com