Về chúng tôi
Bạn có thường xuyên sử dụng Website của Cao Đẳng Kinh Tế Công Nghiệp không?
  • Hàng Tuần
  • Hàng ngày
  • Hàng Tháng
  • Chưa bao giờ sử dụng

Học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII và Tổng kết công tác xây dựng đảng năm 2017, phương hướng nhiệm vụ năm 2018

Học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII và Tổng kết công tác xây dựng đảng năm 2017, phương hướng nhiệm vụ năm 2018

   Ngày 5 tháng 1 năm 2018, Đảng bộ Trường Cao đẳng Kinh tế Công nghiệp Hà Nội tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung  Ương 6  khóa XII của Đảng và Tổng kết công tác xây dựng đảng năm 2017, phương hướng nhiệm vụ năm 2018.

   Tham dự hội nghị có NGƯT.TS. Nguyễn Công Quang -Bí thư đảng ủy -Phó Hiệu Trưởng Nhà trường, NGND.TS. Hà Xuân Quang -Phó BT đảng ủy -Hiệu trưởng nhà trường, các đồng chí trong BCH Đảng bộ, Ban Giám hiệu, Ban Chấp hành Công đoàn trường, Ban Thường vụ Đoàn Thanh niên, Ban Chấp hành Hội Cựu chiến binh Trường, các đồng chí là bí thư, phó bí thư, chi ủy các chi bộ, toàn thể đảng viên trong đảng bộ, cán bộ chủ chốt của trường và quần chúng ưu tú của Đảng.

Đảng viên tham gia Hội nghị

   Báo cáo viên trong đợt học tập Nghị quyết lần này là đại tá, PGS.TS. Bùi Quang Cường - Phó Viện trưởng Viện Khoa học Xã hội nhân văn quân sự, Bộ Quốc Phòng trình bày.

   Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí NGƯT. TS. Nguyễn Công Quang Bí thư  Đảng ủy yêu cầu Hội nghị tập trung học tập, quán triệt 04 chuyên đề gồm: “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”; “Tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập”; “Tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới” và "Công tác dân số trong tình hình mới".

NGUT.TS. Nguyễn Công Quang -Bí thư đảng ủy -Phó Hiệu Trưởng Nhà trường phát biểu tại Hội nghị

   Đồng chí Bí thư  Đảng Ủy nhấn mạnh, bốn nghị quyết Trung ương ban hành là những quyết sách quan trọng của Đảng, đề cập đến nhiều vấn đề rộng lớn, hệ trọng của đất nước, vừa cơ bản, vừa cấp bách và là sự cụ thể hóa các nhiệm vụ trọng tâm mà Nghị quyết Đại hội XII của Đảng đề ra. Đồng chí đề nghị các đồng chí dự Hội nghị tập trung lắng nghe, đào sâu nghiên cứu, nắm thật chắc những nội dung cơ bản của các Nghị quyết, nhất là những điểm mới, những luận điểm cốt lõi, thể hiện sự phát triển về nhận thức và lý luận của Đảng trong các vấn đề. Các cấp ủy tiếp tục đổi mới phương thức tổ chức, nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập, quán triệt và tuyên truyền thực hiện Nghị quyết; quản lý tốt việc theo học cùng với đòi hỏi cao về chất lượng học tập, quán triệt, có biện pháp đánh giá hiệu quả kết quả học tập của các đại biểu tham dự.

   Trên cơ sở hướng dẫn của giảng viên, báo cáo viên, các chi bộ cần tổ chức thảo luận sâu các nội dung chuyên đề, liên hệ với thực tiễn và yêu cầu nhiệm vụ chính trị của chi bộ và từng cán bộ đảng viên để có nhận thức đầy đủ, sâu sắc hơn.

Báo cáo viên: Đại tá, PGS.TS. Bùi Quang Cường - Phó Viện trưởng Viện Khoa học Xã hội nhân văn quân sự, Bộ Quốc Phòng

   Phát biểu thảo luận tại Hội nghị, NGND.TS. Hà Xuân Quang -Phó BT đảng ủy- Hiệu trưởng nhà trường nhấn mạnh các Nghị quyết Trung ương VI khóa XII là những chủ trương lớn của Đảng về những vấn đề hệ trọng của đất nước nhưng có liên quan trực tiếp tới hoạt động của nhà trường, chỉ đạo định hướng phát triển của nhà trường trong thời gian tới nên toàn thể cán bộ đảng viên, viên chức trong nhà trường cần được nghiên cứu, quán triệt, học tập một cách nghiêm túc và sâu hơn. Các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trong Nghị quyết phải được cụ thể hoá thành các chương trình, kế hoạch hoành động của từng đơn vị, từng cán bộ đảng viên, viên chức trong toàn trường.

   Sau khi học tập, toàn thể cán bộ, đảng viên trong đảng bộ sẽ viết bài thu hoạch theo hướng dẫn của Đảng ủy. Đồng thời, các tài liệu về Nghị quyết được cung cấp cho các chi bộ để tiếp tục nghiên cứu, phổ biến sâu rộng hơn tới toàn thể CBVC, HSSV trong toàn trường

   Hội nghị là đợt sinh hoạt chính trị quan trọng để cán bộ, đảng viên và quần chúng trong Trường Cao đẳng Kinh tế Công nghiệp Hà Nội hiểu rõ quan điểm, sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng về những vấn đề quan trọng của Đất nước, tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động để thực hiện thành công các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra.

   Cùng trong chương trình Hội nghị,  đồng chí NGƯT.TS. Nguyễn Công Quang-Bí thư đảng ủy-Phó Hiệu Trưởng Nhà trường thay mặt Đảng ủy trình bày Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2017 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2018.

   Năm 2017, Đảng bộ đã thực hiện hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị đề ra: Tuyển sinh đạt kết quả tốt; hoành thành chuyển đổi toàn bộ hoạt động đào tạo nhà trường theo Luật GDNN; nề nếp học tập, làm việc được duy trì, chất lượng, hiệu quả công việc có nhiều cải tiện; xác đinh rõ định hướng phát triển nhà trường trong giai đoạn tới; tổ chức bộ máy được sắp xếp phù hợp với nhiệm vụ, tình hình mới; công tác Đảng, đoàn thể có nhiều đổi mới, lãnh đạo tổ chức thành công ĐH Công đoàn, ĐH Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh nhà trường, đại hội các chi bộ trong toàn Đảng bộ. Đảng bộ đạt danh hiệu Đảng bộ trong sạch vững mạnh.

 

Các cá nhân và tập thể được tuyên dương, nhận bằng khen vì đã có thành tích trong công tác Đảng năm 2017

   Về phương hướng, nhiệm vụ năm 2018, báo cáo cũng nhấn mạnh,  Đảng bộ sẽ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo để phát huy sức mạnh đoàn kết, tiếp tục đổi mới các hoạt động theo Nghị quyết Trung ương 6 khoá XII, giữ vững sự ổn định, phát triển nhà trường.

   Với những kết quả to lớn đạt được trong năm 2017, với định hướng rõ ràng, kịp thời của Nghị quyết trung ương 6 khoá XII, cùng với sự đoàn kết, quyết tâm đổi mới của cán bộ, đảng viên, viên chức, HSSV trong toàn trường, chúng ta tin tưởng trường Cao đẳng Kinh tế Công nghiệp Hà Nội sẽ phát triển trong giai đoạn tới./.

 

 

Các tin khác