Về chúng tôi
Bạn có thường xuyên sử dụng Website của Cao Đẳng Kinh Tế Công Nghiệp không?
  • Hàng Tuần
  • Hàng ngày
  • Hàng Tháng
  • Chưa bao giờ sử dụng

Hội nghị tổng kết công tác tự đánh giá chất lượng trường năm 2018

       Bảo đảm chất lượng là một quá trình liên tục duy trì chất lượng và liên tục cải tiến chất lượng. Tự đánh giá là một công cụ, một khâu quan trọng trong hoạt động kiểm định chất lượng của các trường học. Đối với hệ thống các trường nghề đó là quá trình trường tự xem xét, nghiên cứu trên cơ sở 9 tiêu chí và 100 tiêu chuẩn đã quy định trong Thông tư 15/2017/TT-BLĐTB &XH ban hành ngày 8 tháng 6 năm 2017.

       Sáng ngày 14 tháng 12 năm 2018, Trường Cao đẳng Kinh tế Công nghiệp Hà Nội tổ chức “Hội nghị tổng kết công tác tự đánh giá chất lượng trường năm 2018” với sự tham gia của các thành viên trong Hội đồng tự đánh giá chất lượng, trong đó có các thành viên đến từ doanh nghiệp.

Hội đồng tự đánh giá chất lượng trường năm 2018

       Phát biểu khai mạc, NGND.TS Hà Xuân Quang - Hiệu trưởng, Chủ tịch Hội đồng đã biểu dương tinh thần làm việc của các nhóm, tổ thư kí và sự phối hợp của cán bộ viên chức, các phòng, khoa, trung tâm trong toàn trường; đánh giá cao các kết quả đạt được. Báo cáo đã phản ánh trung thực các hoạt động của Nhà trường.

       Đồng thời, Hiệu trưởng nhà trường cũng khẳng định công tác tự đánh giá năm 2018 đã hoàn thành các nội dung, đạt được mục tiêu đề ra. Thông qua hoạt động tự đánh giá, nhận thức của cán bộ, giáo viên, đặc biệt là đội ngũ cán bộ chủ chốt về yêu cầu cải tiến, nâng cao chất lượng công việc được nâng lên. Thông qua kết quả tự đánh giá, những điểm mạnh và những điểm không phù hợp của hệ thống được phát hiện. Đây là cơ sở để nhà trường triển khai các hoạt động cải tiến trong thời gian tới.

Hội đồng thảo luận, trao đổi, thống nhất các nội dung Báo cáo

       Hội nghị đã thảo luận, trao đổi và thống nhất thông qua Báo cáo tự đánh giá với sự nhất trí cao, 100%.

Các thành viên Hội đồng biểu quyết thông qua Báo cáo tự đánh giá nhà trường năm 2018.

       Kết quả đạt được trong năm 2018 là tiền quan trọng để nhà trường thực hiện thành công tự đánh giá và cải tiến các hoạt động nhằm cung cấp cho xã hội, người học các dịch vụ ngày càng tốt hơn, xây dựng trường Cao đẳng kinh tế Công nghiệp Hà Nội trở thành cơ sở DGNN đạt chuẩn chất lượng cao vào năm 2025.

Tin: Phòng Khảo thí và Kiểm định Chất lượng

Biên tập và ảnh: Ban Truyền Thông