Về chúng tôi
Bạn có thường xuyên sử dụng Website của Cao Đẳng Kinh Tế Công Nghiệp không?
  • Hàng Tuần
  • Hàng ngày
  • Hàng Tháng
  • Chưa bao giờ sử dụng

TT Hợp tác đào tạo

Trung tâm Đào tạo Bồi dưỡng và Hợp tác doanh nghiệp

Cơ sở 1: tầng 1, nhà 6 tầng - Điện thoại: 04.35562367, 04.35553407

Cơ sở 2: tầng 1, nhà C 

Email: tt.boiduong@hiec.edu.vn


Ảnh tập thể cán bộ nhân viên Trung tâm

Lịch sử hình thành:

Là đơn vị được thành lập ngày 20/4/2007 theo QĐ số 250/QĐ-CĐKT.1 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Kinh tế Công nghiệp Hà Nội dựa trên nền tảng tách ra từ mảng công tác bồi dưỡng cán bộ của phòng đào tạo vưới tên Trung tâm Đào tạo-Bồi dưỡng cán bộ công chức. Qua 10 năm đi vào hoạt động để phù hợp với nhiệm vụ chính trị, theo tình hình thực tế và quá trình phát triển của nhà trường đến nay trung tâm được đổi thành: Trung tâm Đào tạo Bồi dưỡng và Hợp tác Doanh nghiệp.

Chức năng:

Là đơn vị tham mưu, giúp việc cho Hiệu trưởng thực hiện chức năng tổ chức, triển khai và quản lý các hoạt động về đào tạo bồi dưỡng ngắn hạn cho các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân; liên kết với các Viện, Học viện, trường Đại học và các Trung tâm GDTX thực hiện đa dạng hóa các loại hình đào tạo; kết nối giữa nhà trường và doanh nghiệp trong hoạt động đào tạo bồi dưỡng, giới thiệu việc làm, tổ chức tham quan doanh nghiệp, thực tập trải nghiệm thực tế, thực tập cuối khóa cho học sinh, sinh viên và thực hiện các dịch vụ khác.

Đội ngũ cán bộ, nhân viên: 10, trong đó Thạc sỹ 05, đang học Cao học 01Cử nhân 4.

Lãnh đạo Trung tâm  hiện nay:

Giám đốc Trung tâm: ThS Ngô Anh Tuấn

Phó Giám đốc Trung tâm: ThS Tạ Ngọc Hà

Nhân viên: Trần Thị Thanh Tâm, Bùi Thị Thanh Vân, Nguyễn Ngọc Tùng, Nguyễn An Văn, Vũ Đăng Hiếu, Nguyễn Hằng Ly, Hoàng Thị Thu Mười, Lê Thị Thu.