Về chúng tôi
Bạn có thường xuyên sử dụng Website của Cao Đẳng Kinh Tế Công Nghiệp không?
  • Hàng Tuần
  • Hàng ngày
  • Hàng Tháng
  • Chưa bao giờ sử dụng

TT Tuyển sinh và TV nghề

Trung tâm Tuyển sinh và Tư vấn nghề

Địa chỉ: Tầng 1 -  143 Nguyễn Ngọc Vũ - Trung Hòa - Cầu Giấy - Hà Nội

Điện thoại: 04.35566.300;  04.36857.365

Email: tuyensinh@hiec.edu.vn;  tt.tuyensinh@hiec.edu.vn


Ảnh tập thể cán bộ nhân viên Trung tâm

Lịch sử hình thành:

Trung tâm tuyển sinh và Tư vấn nghề được thành lập vào 15/3/2016

Chức năng:

Tham mưu cho Hiệu trưởng về tổ chức và quản lý hoạt động tuyển sinh và tư vấn nghề; Làm đầu mối, chủ trì tổ chức triển khai thực hiện và quản lý công tác tuyển sinh hệ Cao đẳng chính quy trong Nhà trường; Công tác tư vấn nghề, hướng nghiệp tới sinh viên trong Trường.

Đội ngũ cán bộ, nhân viên: 06 người, trong đó:  Thạc sĩ: 05, Cử nhân: 01

Lãnh đạo Trung tâm hiện nay: Ông Lê Văn Thiêm (Giám đốc Trung tâm); Bà Vũ Thị Gấm (Phó Giám đốc Trung tâm)

Giám đốc qua các thời kỳ: Đ/c Lê Văn Thiêm (Từ 3/2016 đến nay)

Phó Giám đốc qua các thời kỳ: Đ/c Vũ Thị Gấm (Từ 3/2016 đến nay)

Danh sách cán bộ, nhân viên:

TT

Họ và tên

Chức vụ

Trình độ

Điện thoại

Ghi chú

1

Lê Văn Thiêm

Thạc sĩ

0985 031 109

 

2

Vũ Thị Gấm

PGĐ

Thạc sĩ

0988 339 599

 

3

Nguyễn Mạnh Hùng

CV

Cử nhân

0975 467 888

 

4

Nguyễn Thị Lan

CV

Thạc sĩ

0935 855 566

 

5

Trần Chính Nghĩa

CV

Thạc sĩ

0903 470 189

 

6 Phạm Thu Ngân CV Thạc sĩ