NCS. Đỗ Việt Hà, giảng viên khoa Luật và chính trị bảo vệ thành công luận án tiến sĩ

Chiều ngày 16/06/2017, tại Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn, Hội đồng đánh giá cấp Đại học quốc gia đã đánh giá Luận...

Thành lập Khoa may & Thời trang và Trung tâm Tư vấn, Đào tạo Kế toán, Kiểm toán và Thuế

Nhằm đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực có tay nghề cho các doanh nghiệp, trong năm học 2017-2018, trường Cao đẳng Kinh tế Công nghiệp Hà Nội đã chuẩn...

Tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ về Quản lý đào tạo theo hệ thống tín chỉ, và quản trị Đại học điện tử

Sáng ngày 31/6, Nhà trường tổ chức khai mạc đợt tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ về Quản lý đào tạo theo hệ thống tín chỉ, và quản trị Đại học...

Hội nghị Cán bộ, công chức, viên chức trường Cao đẳng Kinh tế Công nghiệp Hà Nội

Ngày 25 tháng 03 năm 2017, Hội nghị toàn thể cán bộ, công chức, viên chức trường Cao đẳng Kinh tế Công nghiệp Hà...