Hội nghị Cán bộ, công chức, viên chức trường Cao đẳng Kinh tế Công nghiệp Hà Nội

Ngày 25 tháng 03 năm 2017, Hội nghị toàn thể cán bộ, công chức, viên chức trường Cao đẳng Kinh tế Công nghiệp Hà...