NCS. Đỗ Việt Hà, giảng viên khoa Luật và chính trị bảo vệ thành công luận án tiến sĩ

Chiều ngày 16/06/2017, tại Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn, Hội đồng đánh giá cấp Đại học quốc gia đã đánh giá Luận...

Tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ về Quản lý đào tạo theo hệ thống tín chỉ, và quản trị Đại học điện tử

Sáng ngày 31/6, Nhà trường tổ chức khai mạc đợt tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ về Quản lý đào tạo theo hệ thống tín chỉ, và quản trị Đại học...

NCS. Vũ Trà Giang, trưởng khoa Luật và lý luận chính trị bảo vệ thành công luận án tiến sỹ.

Sáng ngày 18/03/2017, tại Học viện chính trị - Bộ quốc phòng, Hội đồng đánh giá cấp Học viện đã đánh...

Thầy Nguyễn Công Quang đã bảo vệ thành công Luận án Tiến sĩ

Chiều ngày 29/03/2016, tại phòng 318, hội trường nhà C1, trường Đại học Bách khoa Hà Nội đã tổ chức Hội đồng đánh...