Về chúng tôi
Bạn có thường xuyên sử dụng Website của Cao Đẳng Kinh Tế Công Nghiệp không?
  • Hàng Tuần
  • Hàng ngày
  • Hàng Tháng
  • Chưa bao giờ sử dụng

Đào tạo

Danh sách đề xuất sinh viên dự kiến xét công nhận tốt nghiệp K2016 đợt 2 năm 2019

Danh sách đề xuất sinh viên dự kiến xét công...

Lịch thi khảo sát các môn văn hóa lớp 12 - Tháng 12/2019 Hệ trung cấp K2017 tại 2 cơ sở

Lịch thi khảo sát các môn văn hóa lớp 12 -...

4 Lưu đồ quy trình đợt 4/2019

4 Lưu đồ quy trình đợt 4/2019

Lịch thi tháng 12/2019 Hệ Cao đẳng K2018, K2019

Lịch thi tháng 12/2019 Hệ Cao đẳng K2018,...

Lịch thi Tháng 9/2019 của Hệ Cao đẳng K17, K18

Lịch thi Tháng 9/2019 của Hệ Cao đẳng K17, K18

Lịch thi các lớp Học lại hệ Trung cấp K2017, K2018

Lịch thi các lớp Học lại hệ Trung cấp K2017,...

Danh sách sinh viên K14,K15,K16 đủ điều kiện tốt nghiệp và chưa đủ điều kiện tốt nghiệp đợt 1 năm 2019

DANH SÁCH SINH VIÊN K14,K15,K16 ĐỦ ĐIỀU KIỆN TỐT NGHIỆP VÀ...