Về chúng tôi
Bạn có thường xuyên sử dụng Website của Cao Đẳng Kinh Tế Công Nghiệp không?
  • Hàng Tuần
  • Hàng ngày
  • Hàng Tháng
  • Chưa bao giờ sử dụng

Lịch thi lại tốt nghiệp hệ cao đẳng năm 2017

 LỊCH THI  LẠI TỐT NGHIỆP HỆ CAO ĐẲNG NĂM 2017

MÔN THI: ĐIỀU KIỆN, MÔN CƠ SỞ NGÀNH VÀ MÔN CHUYÊN MÔN

TẠI CƠ SỞ I - 143 ĐƯỜNG NGUYỄN NGỌC VŨ, PHƯỜNG TRUNG HÒA, QUẬN CẦU GIẤY, TP HÀ NỘI

THỜI GIAN
 THI
  

MÔN THI

HÌNH THỨC
 THI

LỚP CHUYÊN NGÀNH

SỐ SINH VIÊN
DỰ THI

PHÒNG THI

GIÁM THỊ

 CÁN BỘ TRỰC ĐỀ

Sáng 7h30’

(thứ 4)

Ngày 27 tháng 9 năm 2017

Mác Lê nin - Tư tưởng Hồ Chí Minh

Viết

CKT

CTU

CTK

09

P11.1

Phòng QLĐT: 02

Khoa PL&LLCT: 01

Sáng 7h30'

(Thứ 6)

Ngày 29 tháng 9 năm 2017

Cơ sở ngành

Viết

CKT

CQS

CTU

CTK

CTC

19

P 11.1

Phòng QLĐT: 02

Khoa Kế toán: 01

Khoa QTKD: 01

Khoa CNTT: 01

Khoa TCNH: 01

Chiều 13h00'

(Thứ 6)

Ngày 29 tháng 9 năm 2017

Chuyên môn

Viết

 

 

CKT

CQS

CTK

CKX

 

21

P11.1

Phòng QLĐT: 02
Khoa CNTT: 02

Khoa Kế toán: 01

Khoa QTKD: 01

Khoa CNTT: 01

 

Thực hành

Chuyên ngành CTU

Phòng máy 2

 

Ghi chú:

1. Sinh viên dự thi có mặt trước giờ thi tại phòng thi 30 phút, để làm các thủ tục cho buổi thi.

 

Hiệu trưởng

( Đã ký )

TS. Hà Xuân Quang