Về chúng tôi
Bạn có thường xuyên sử dụng Website của Cao Đẳng Kinh Tế Công Nghiệp không?
  • Hàng Tuần
  • Hàng ngày
  • Hàng Tháng
  • Chưa bao giờ sử dụng

Tổ chức Lớp bổ sung kỹ năng mềm cho sinh viên ngành Kế toán

KẾ HOẠCH

Tổ chức Lớp bổ sung kỹ năng mềm cho sinh viên ngành Kế toán

-         Căn cứ vào yêu cầu của Trường Cao đẳng kinh tế công nghiệp Hà Nội

-         Căn cứ vào nhu cầu thực tế của sinh viên ngành Kế toán Khóa 14

Khoa Kế toán xây dựng kế hoạch tổ chức Lớp bổ sung kỹ năng mềm cho sinh viên, cụ thể như sau:.

I. MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU

1.1. Mục đích:

- Rèn cho sinh viên những kỹ năng thiết thực để đi phỏng vấn, văn hóa cần thiết khi đến doanh nghiệp như kỹ năng giao tiếp với chủ doanh nghiệp, với đối tác của doanh nghiệp, với các nhân viên khác... Rèn cho sinh viên kỹ năng cơ bản ban đầu của nghề kế toán.

- Giúp sinh viên tiếp cận và nắm bắt được cách thức xây dựng chiến lược về kỹ năng nghề nghiệp của mình và phương pháp hành động để đạt được các mục tiêu đã đặt ra. Đồng thời hình thành ý thức kiểm soát có hiệu quả các hoạt động công việc và lựa chọn đúng các công việc, hoạt động phù hợp với việc học tập của sinh viên.

1.2. Yêu cầu:

- Triển khai sâu rộng đến tất cả các sinh viên ngành Kế toán trong Trường Cao đẳng kinh tế công nghiệp Hà Nội.

- Các chương trình làm việc phải mang lại ý nghĩa thiết thực trong việc nâng cao khả năng lập kế hoạch và đạt được các mục tiêu trong cuộc sống của các bạn sinh viên.

II. ĐƠN VỊ TỔ CHỨC

Khoa Kế toán - Trường Cao đẳng kinh tế công nghiệp Hà Nội.

III. ĐỐI TƯỢNG, THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM

3.1. Đối tượng tham gia: Toàn bộ sinh viên ngành Kế toán

3.2. Thời gian và địa điểm:

 

TT

Lớp

Thời gian

Địa điểm

1

CKX 14.1, CKT 14.1,

CKT 14.2, CKT 14.4

Sáng

8h30 – 11h

Thứ 7 ngày 22/04/2017

P 302

2

CKT 14.3, CKT 14.5,

CKT 14.6, CKT 14.7

Chiều

13h30 – 16h Thứ 7 ngày 22/04/2017

P 302

      V. NỘI DUNG

4.1. Nội dung chương trình:

STT

Nội dung

Thực hiện

1

Đón tiếp đại biểu /Phim tư liệu/Văn nghệ

Khoa Kế toán-HSSV

2

Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu

Khoa Kế toán

3

Phát biểu khai mạc

Lãnh đạo nhà trường

4

Tập huấn kỹ năng – Giao lưu

Chuyên gia, Giảng viên Khoa Kế toán

5

Bế mạc và chụp ảnh lưu niệm

Ban tổ chức

 

4.2. Nội dung tập huấn kỹ năng:

STT

Nội dung

Thực hiện

1

Kỹ năng nộp hồ sơ xin việc

Đinh Thị Song

2

Kỹ năng  làm việc nhóm

Đinh Thị Song

3

Giao lưu, chia sẻ, giải đáp câu hỏi của SV

Bùi Thanh Hà

4

Kỹ năng giao tiếp

Nguyễn Thị Thanh Tâm

5

Kỹ năng cơ bản ban đầu nghề kế toán

Nguyễn Thị Thanh Tâm

6

Xây dựng chiến lược kỹ năng nghề nghiệp

Nguyễn Thị Thanh Tâm

 

 

      V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

5.1. Ban tổ chức:

1

Th.s Lê Thị Chuyên

Phó Khoa Kế toán

Trưởng Ban

2

Th.s Đỗ Tiến Dũng

Phó Khoa Kế toán

Phó Ban

3

Th.s Nguyễn Thị Thanh Tâm

Phụ trách

Tổ thực hành

Thành viên

4

Th.s Nguyễn Quỳnh Anh

Giảng viên

Thành viên

 

5.2. Phân công nhiệm vụ:

- Khoa Kế toán: Trực tiếp phụ trách xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động hỗ trợ cho sinh viên và truyền thông đến toàn thể sinh viên; theo dõi, đôn đốc quá trình thực hiện các hoạt động, phối hợp cùng phòng Tài chính kế toán xây dựng dự toán kinh phí trình Hiệu trưởng duyệt.

- Phòng Quản trị: Chuẩn bị hội trường, âm thanh, ánh sáng, máy chiếu, hoa, nước, làm băng rôn, ma két đảm bảo điều kiện tổ chức chương trình.

- Phòng Công tác HS-SV, Khoa Kế toán, GVCN-CVHT: chủ động tuyên truyền thông báo rộng rãi cho sinh viên biết, quan tâm tới tham gia chương trình.

Đoàn thanh niên: phối hợp tổ chức tiết mục văn nghệ.

- Ban biên tập website, Phòng tổ chức: chịu trách nhiệm tuyên truyền về chương trình trên website, forum, facebook và các hệ thống thông tin, truyền thông của Trường

VI. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Kinh phí thực hiện chương trình Nhà trường trích từ nguồn tiền thực tập cuối khóa của sinh viên K14

 

HIỆU TRƯỞNG 

(đã ký)

TS. HÀ XUÂN QUANG