Về chúng tôi
Bạn có thường xuyên sử dụng Website của Cao Đẳng Kinh Tế Công Nghiệp không?
  • Hàng Tuần
  • Hàng ngày
  • Hàng Tháng
  • Chưa bao giờ sử dụng

Đào tạo liên thông-liên kết

Bế giảng lớp Bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính năm 2017

Sáng ngày 11 tháng 3 năm 2018, Trường Cao đẳng Kinh tế...

Khai giảng lớp bồi dưỡng ngạch Kế toán viên năm 2018

Khai giảng lớp Bồi dưỡng ngạch Kế toán viên cho các...