Về chúng tôi
Bạn có thường xuyên sử dụng Website của Cao Đẳng Kinh Tế Công Nghiệp không?
  • Hàng Tuần
  • Hàng ngày
  • Hàng Tháng
  • Chưa bao giờ sử dụng

Lịch thi các lớp Học lại hệ Trung cấp K2017, K2018

Lịch thi các lớp Học lại hệ Trung cấp K2017, K2018

Các ngày 22,24,25/8/2019 chi tiết: HLTC17,18 - Ngày 22_24_25_8_19.xlsx