Về chúng tôi
Bạn có thường xuyên sử dụng Website của Cao Đẳng Kinh Tế Công Nghiệp không?
  • Hàng Tuần
  • Hàng ngày
  • Hàng Tháng
  • Chưa bao giờ sử dụng

Lịch thi đợt 2 năm 2019 các lớp CĐ K17,K18; Thi lại CDK16,TCK17; Thi lần 1 lớp TC19; Thi lần 2 các lớp CDK17, TC K17,TC K18

Lịch thi đợt 2 năm 2019
các lớp CĐ K17,K18; Thi lại CDK16,TCK17;
Thi lần 1 lớp TC19;  Thi lần 2 các lớp CDK17, TC K17,TC K18
 
Thời gian thi bắt đầu: 21/10/2019       Kết thúc: 28/11/2019
Chi tiết xem file đính kèm:
 
1. Lịch thi các lớp CD17,18 tháng 11/2019 -   CD17_18_T11_2019.xlsx
2  Lịch thi cho các lớp học lại Tháng 10/2019: CD16; TC17 -  HLCD16_TC17_T10_19.xlsx
3. Lịch thi lần 2 cho các lớp học lại : CD17 - HLCD17_L1_15_6_19(L2_26_10_19).xlsx
4. Lịch thi lần 2 cho các lớp học lại: TC17,18 - HLTC17,18_T8_19 (L2_26_10_19).xlsx
5. Lịch thi lần 1- tháng 10/2019 các lớp: TC19 - TC19_T10_2019.xlsx