Về chúng tôi
Bạn có thường xuyên sử dụng Website của Cao Đẳng Kinh Tế Công Nghiệp không?
  • Hàng Tuần
  • Hàng ngày
  • Hàng Tháng
  • Chưa bao giờ sử dụng

Lịch thi tháng 12/2019 Hệ Cao đẳng K2018, K2019

Lịch thi tháng 12/2019 Hệ Cao đẳng K2018, K2019

 

1. CD18_T12_2019.xlsx  (CS1 - Ngày 11,13/12/2019); (CS2- Ngày 11,13,30/12/2019)

2. CĐ19_T12_2019_CHOC.xlsx ( CS1- Thời gian: Từ 11/12/19- 18/12/19); (CS2 - Thời gian: Từ 11/12/19- 18/12/19); (CEO -Thời gian: Từ 30/12/19- 3/1/20)