Trường cao đẳng kinh tế công nghiệp Hà Nội

Hanoi College of Industrial Economics

HIEC.EDU.VN

Giới thiệu khoa

     Khoa Giáo dục thể chất & Quốc phòng an ninh tiền thân là tổ môn Giáo dục thể chất & Quốc phòng trực thuộc Khoa Cơ sở. Ngày 01/10/2011 theo quyết định của Nhà trường tổ môn Giáo dục thể chất & Quốc phòng được tách riêng thành Khoa Giáo dục thể chất & Quốc phòng an ninh Chi tiết

Tuyển sinh

Công tác Sinh viên

Thông tin khác