Về chúng tôi
Bạn có thường xuyên sử dụng Website của Cao Đẳng Kinh Tế Công Nghiệp không?
  • Hàng Tuần
  • Hàng ngày
  • Hàng Tháng
  • Chưa bao giờ sử dụng

Khoa Ngoại ngữ - KHCB

Khoa Ngoại ngữ - Khoa học cơ bản

Cơ sở 1: tầng 5, nhà B - Điện thoại: 024.35562950; 

Cơ sở 2: tầng 2, nhà E  -  Điện thoại: 024.36857866

Email: k.ngoaingu@hiec.edu.vn 


Lịch sử hình thành:

Khoa Ngoại ngữ được hình thành trên cơ sở tách ra từ Khoa Cơ sở theo quyết định số 535/QĐ-CĐKT1 ngày 25 tháng 12 năm 2013 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Kinh tế Công nghiệp Hà Nội.

Chức năng:

- Giúp Hiệu trưởng quản lý, chỉ đạo tổ chức thực hiện toàn bộ quá trình đào tạo theo mục tiêu, nội dung, phương pháp đào tạo của môn học do Khoa quản lý, tổ chức công tác NCKH.

- Thực hiện sự phối hợp với các Phòng, Khoa, Trung tâm trong nhà trường để thực hiện nhiệm vụ được giao.

Đội ngũ cán bộ: giáo viên: 23 người, trong đó: 22 giáo viên, 01 thư ký giáo vụ khoa.

- Trình độ: Thạc sỹ: 19 người, Cử nhân: 04 người.

Lãnh đạo Khoa hiện nay:

Bà Dương Thị Bích- Trưởng khoa, Bà Hoàng Thị Tĩnh- Phó trưởng khoa, Ông Nguyễn Hồng Phong- Tổ trưởng tổ môn.

Cán bộ, giáo viên:

Dương Thị Bích, Hoàng Thị Tĩnh, Nguyễn Hồng Phong, Bùi Thu Hiền, Đặng Thúy Hằng, Đỗ Xuân Khởi, Nguyễn Hà Thu, Nguyễn Khương, Nguyễn Thị Uyên, Nguyễn Thùy Dương, Tống Thị Thảo Hiền, Trịnh Thị Hồng Nguyên, Trịnh Thị Thúy Nga, Vũ Thị Thu Hiền, Lê Thị Thúy, Nguyễn Giáp Liên Tâm, Ngô Thu Trang, Đinh Thị Tỉnh, Nguyễn Thị Phương Thanh, Phạm Thị Kim Dung, Nguyễn Thị Phương Lan, Hà Minh Phương, Nguyễn Thị Duyên.

LIÊN HỆ: 

- Văn phòng khoa: Điện thoại: 024.35562950 – 024.36857866 Email: k.ngoaingu@hiec.edu

  Facebook: Page: English Department  https://www.facebook.com/Ngoaingu.eng/

- Trưởng khoa: Ths. Dương Thị Bích  ĐT: 0973305772   Email: bichdt@hiec.edu.vn

- Phó trưởng khoa: Ths. Hoàng Thị Tĩnh  ĐT: 0983600172  Email: tinhht@hiec.edu.vn

- Giáo vụ khoa: CN. Hà Minh Phương   ĐT: 0947566736