Về chúng tôi
Bạn có thường xuyên sử dụng Website của Cao Đẳng Kinh Tế Công Nghiệp không?
 • Hàng Tuần
 • Hàng ngày
 • Hàng Tháng
 • Chưa bao giờ sử dụng

Tài chính - ngân hàng


Các chuyên ngành

1. Vị trí việc làm?

- Chuyên viên tín dụng ngân hàng; Chuyên viên kế toán, kiểm toán nội bộ ngân hàng thương mại; kế toán viên phòng thanh toán quốc tế, nhân viên kinh doanh ngoại tệ.

- Chuyên viên kinh doanh tiền tệ; Chuyên viên quản trị tài sản và nguồn vốn.

- Chuyên viên tài trợ thương mại.

- Chuyên viên phân tích tài chính doanh nghiệp; Chuyên viên định giá tài sản; Chuyên viên mua bán, sát nhập doanh nghiệp…

- Giao dịch viên, nhân viên quỹ, nhân viên quan hệ khách hàng cá nhân, nhân viên quan hệ khách hàng doanh nghiệp.

- Chuyên viên nguồn vốn, trợ lý tài chính, chuyên viên phân tích đầu tư, phân tích và lập kế hoạch tài chính doanh nghiệp.

2 .Các công ty nào tuyển dụng vị trí này?

- Ngân hàng thương mại, công ty chứng khoán, tổ chức tín dụng phi ngân hàng, cơ quan quản lý nhà nước về tài chính ngân hàng và các loại hình doanh nghiệp khác, các tổ chức tài chính.

- Cục thuế, hải quan, công ty bảo hiểm, công ty tài chính, quỹ tín dụng hoặc làm nhân viên kinh doanh của các công ty...

- Công ty kiểm toán, quỹ đầu tư, công ty kinh doanh bất động sản, công ty chứng khoán…

3. Thị trường việc làm có nhu cầu nhiều không?

Theo Trung tâm dự báo nhu cầu nguồn nhân lực: nhu cầu lao động của Ngành Tài chính - Ngân hàng năm 2015 là 94 nghìn người và đến năm 2020 sẽ đạt con số 134 nghìn người.

 

4. Ai là người phù hợp với vị trí này?

- Kĩ năng xử lý tình huống nhanh, áp lực cao

- Nhạy bén trong công việc

- Có khả năng tính toán, tư duy logic và trí nhớ tốt

- Trung thực, cẩn trọng, chính xác

- Đam mê, sáng tạo, năng động

5. Chương trình đào tạo

 

Học kỳ 1 ( 6 tháng đầu)

Đào tạo nghề để sinh viên có thể đi làm được từ học kỳ sau.

Học kỳ 3

 • Một buổi học chuyên môn

 

 • Một buổi đi làm

 

Học kỳ 5

 • Một buổi học chuyên môn

 

 • Một buổi đi làm

Học kỳ 2

 • Một buổi học chuyên môn

 

 • Một buổi đi làm

 

Học kỳ 4

 • Một buổi học chuyên môn

 

 • Một buổi đi làm

Học kỳ 6

 • Làm việc, thực tập thực tế ở doanh nghiệp

6. Thi tuyển vào như thế nào?

Hình thức tuyển: Xét tuyển học sinh tốt nghiệp trung học phổ thông.

 

7. Chỉ tiêu

Chỉ tiêu năm 2018: 50

 

8. Liên hệ để được tư vấn theo địa chỉ, hotline

Điện thoại: 0243.5566.300 / Hotline: 086.9969.396 

9. Đăng ký theo form