Về chúng tôi
Bạn có thường xuyên sử dụng Website của Cao Đẳng Kinh Tế Công Nghiệp không?
 • Hàng Tuần
 • Hàng ngày
 • Hàng Tháng
 • Chưa bao giờ sử dụng

Dịch vụ pháp lý


Các chuyên ngành

1. Vị trí việc làm?

- Cán bộ tư vấn pháp lý tại các trung tâm, các văn phòng cung cấp dịch vụ pháp lý hoặc văn phòng luật sư, các công ty luật.

- Cán bộ Hội đồng hoặc Ủy ban nhân dân các cấp.

- Cán bộ tư pháp cấp xã hay phong Tư pháp, văn phòng các quan quan thuộc Nhà nước.

- Cán bộ phòng quản lý nhân sự của các công ty, doanh nghiệp hay các tổ chức xã hội.

- Cán bộ tư vấn về trình tự; thủ tục đăng ký, thành lập các loại hình doanh nghiệp; trình tự, thủ tục và hướng giải qụyết các tranh chấp xảy ra liên quan đến các lĩnh vực: đất đai, kết hôn, ly hôn, lao động, mua bán hàng hóa, sở hữu tài sản, thừa kế tài sản, nghĩa vụ dân sự và hợp đồng Thương mại;

2 .Các công ty nào tuyển dụng vị trí này?

- Phòng tư pháp của UBND xã, phường, thị trấn; phòng tư pháp cấp huyện.

- Phòng tư pháp, pháp chế của các tổ chức chính trị - chinh trị xã hội, các tổ chức xã hội nghề nghiệp, các hội nghề nghiệp;

- Văn phòng Luật sư, Công ty tư vấn Luật, trung tâm cung cấp dịch vụ pháp lý, Văn phòng công chứng;

- Phòng Tổ chức, quản lý nhân sự  hoặc tư vấn pháp lý tại các Doanh nghiệp.

3. Thị trường việc làm có nhu cầu nhiều không?

Theo Trung tâm dự báo nhu cầu nguồn nhân lực: nhu cầu lao động của Ngành Dịch vụ pháp lý năm 2015 là 98 nghìn người và đến năm 2020 sẽ đạt con số 184 nghìn người.

4. Ai là người phù hợp với vị trí này?

- Những người thích giúp đỡ

- Những người hướng ngoại.

- Những người thân thiện, hiểu biết.

- Những người thích hỗ trợ…

5. Chương trình đào tạo

 

Năm 1

Năm 2

Năm 3

Học kỳ 1

-Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lê nin

- Tin học đại cương

- Tiếng anh I

- Lý luận nhà nước và pháp luật

- Giáo dục thể chất 1

Học kỳ 3

 • Một buổi học chuyên môn

- Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam

- Luật dân sự

- Luật hôn nhân và gia đình

- Luật hình sự

- Luật quốc tế

 • Một buổi đi làm

Học kỳ 5

 • Một buổi học chuyên môn

-Kỹ năng đàm phán và soạn thảo hợp đồng thương mại

- Kỹ năng tư vấn pháp luật dân sự

- Kỹ năng tư vấn về hợp đồng trong lĩnh vực lao động

- Luật công chứng, chứng thực

- Quản lý hộ tịch

 • Một buổi đi làm

Học kỳ 2

 • Một buổi học chuyên môn

- Tiếng anh 2

- Lịch sử nhà nước và pháp luật

- Soạn thảo văn bản

- Luật Hiến pháp

- Luật hành chính

- Giáo dục thể chất 2

 • Một buổi đi làm

Học kỳ 4

 • Một buổi học chuyên môn

-Luật thương mại

- Luật lao động

- Luật đất đai

- Luật sở hữu trí tuệ

- Luật tố tụng hình sự

- Luật tố tụng dân sự

 • Một buổi đi làm

Học kỳ 6

- Thực tập nghề nghiệp

- Thi tốt nghiệp

 

 

6. Thi tuyển vào như thế nào?

Hình thức tuyển: Xét tuyển học sinh tốt nghiệp trung học phổ thông.

 

7. Chỉ tiêu

Chỉ tiêu năm 2018: 50

8. Liên hệ để được tư vấn theo địa chỉ, hotline

Điện thoại: 0243.5566.300 / Hotline: 086.9969.396 

9. Đăng ký theo form