Về chúng tôi
Bạn có thường xuyên sử dụng Website của Cao Đẳng Kinh Tế Công Nghiệp không?
 • Hàng Tuần
 • Hàng ngày
 • Hàng Tháng
 • Chưa bao giờ sử dụng

Quản trị kinh doanh


Các chuyên ngành

1. Vị trí việc làm?

- Chuyên viên tại phòng kinh doanh, phòng kế hoạch, phòng marketing, phòng nhân sự, phòng bán hàng, phòng hỗ trợ - giao dịch khách hàng …

- Chuyên viên phát triển dự án

- Chuyên viên thẩm định dự án đầu tư

- Quản trị viên kinh doanh quốc tế

- Chuyên viên lập kế hoạch đầu tư

- Chuyên viên quản lý kinh doanh

- Chuyên viên tư vấn chăm sóc khách hàng

- Cán bộ báo cáo quản trị doanh nghiệp

- Trợ lý tiếp thị kinh doanh…

- Thăng tiến trở thành trưởng nhóm, trưởng bộ phận kinh doanh, khải sát thị trường, lập kế hoạch;

- Với kinh nghiệm có thể trở thành Giám đốc điều hành, Giám đốc tài chính tại các công ty, tập đoàn;

- Khởi nghiệp với việc tự thành lập và điều hành công ty riêng

2 .Các công ty nào tuyển dụng vị trí này?

- Phòng kinh doanh, phòng kế hoạch, phòng marketing, phòng nhân sự, phòng bán hàng, phòng hỗ trợ - giao dịch khách hàng … của các doanh nghiệp

- Các công ty, tập đoàn về kinh tế, tài chính và chứng khoán....

- Tự mở Công ty, cửa hàng kinh doanh.

- Kinh doanh online ……

 

3. Thị trường việc làm có nhu cầu nhiều không?

Theo Trung tâm dự báo nhu cầu nguồn nhân lực: nhu cầu lao động của Ngành Quản trị Kinh doanh năm 2017 là 250 nghìn người và đến năm 2020 sẽ đạt con số 445 nghìn người.

4. Ai là người phù hợp với vị trí này?

- Người thích đàm phán

- Người hướng ngoại

- Người tự tin, lạc quan

- Người có tham vọng.

5. Chương trình đào tạo

 

Học kỳ 1 ( 6 tháng đầu)

Đào tạo nghề để sinh viên có thể đi làm được từ học kỳ sau.

Học kỳ 3

 • Một buổi học chuyên môn

 

 • Một buổi đi làm

 

Học kỳ 5

 • Một buổi học chuyên môn

 

 • Một buổi đi làm

Học kỳ 2

 • Một buổi học chuyên môn

 

 • Một buổi đi làm

 

Học kỳ 4

 • Một buổi học chuyên môn

 

 • Một buổi đi làm

Học kỳ 6

 • Làm việc, thực tập thực tế ở doanh nghiệp

6. Thi tuyển vào như thế nào?

Hình thức tuyển: Xét tuyển học sinh tốt nghiệp trung học phổ thông.

7. Chỉ tiêu

Chỉ tiêu năm 2018: 100

 

8. Liên hệ để được tư vấn theo địa chỉ, hotline

Điện thoại: 0243.5566.300 / Hotline: 086.9969.396 

9. Đăng ký theo form