Về chúng tôi
Bạn có thường xuyên sử dụng Website của Cao Đẳng Kinh Tế Công Nghiệp không?
  • Hàng Tuần
  • Hàng ngày
  • Hàng Tháng
  • Chưa bao giờ sử dụng

Luật - Quy chế

Các Cán bộ, giảng vào viên và sinh viên kích vào các link sau để tải về các tài liệu:

1. Luật Giáo dục

2. Quy chế đào tạo theo hệ thống tín chỉ

3.Quy chế 40 đào tạo trung cấp chuyên nghiệp 

4.Quy chế hoạt động Đoàn thanh niên CSHCM 

5. Các mẫu đơn từ:

Đơn xin chuyển ngành học

Đơn xin thi lại tốt nghiệp

Phiếu đề nghị đổi giờ

Cố vấn học tập

Mẫu báo cáo HP tín chỉ

Đơn xin xét tốt nghiệp (tín chỉ)

6. Quy trình công bố điểm

7. Quy trình và hồ sơ chuyển trường