Về chúng tôi
Bạn có thường xuyên sử dụng Website của Cao Đẳng Kinh Tế Công Nghiệp không?
  • Hàng Tuần
  • Hàng ngày
  • Hàng Tháng
  • Chưa bao giờ sử dụng

Bảo vệ thành công đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ năm 2018

    Sáng ngày 03/01/2019, tại hội trường B – Bộ Công Thương - 54 Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Trường Cao đẳng Kinh tế Công nghiệp Hà Nội đã bảo vệ thành công đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ năm 2018 với đề tài: “Nghiên cứu và áp dụng mô hình quản trị chi phí kinh doanh theo quá trình hoạt động (ABC/M) cho các doanh nghiệp chế biến gỗ trên địa bàn thành phố Hà Nội và tỉnh lân cận” do TS. Đồng Trung Chính làm chủ nhiệm.

Hội đồng nghiệm thu kết quả đề tài cấp Bộ năm 2018

    Hội đồng gồm có: Chủ tịch, PGS.TS. Nguyễn Xuân Quang – Trường Đại học Kinh tế quốc dân; Phó chủ tịch, TS. Trần Kim Hào – Tổng biên tập Tạp chí quản lý kinh tế; Phản biện 1, PGS.TS. Đặng Ngọc Hùng – trường Đại học Công nghiệp Hà Nội; Phản biện 2, TS. Đoàn Thị Thanh Tâm – Trường Đại học Tài chính Quản trị kinh doanh; 02 Ủy viên là TS. Phí Vĩnh Tường – Viện Kinh tế Việt Nam, TS. Trần Văn Bão – Trường Đại học Kinh tế Quốc dân; ThS. Đào Xuân Điệp – Vụ Khoa học và Công nghệ, Bộ Công Thương là Ủy viên thư ký khoa học.

TS. Đồng Trung Chính – Chủ nhiệm đề tài thay mặt nhóm nghiên cứu trình bày tóm tắt kết quả nghiên cứu.

    Thay mặt nhóm nghiên cứu, Chủ nhiệm đề tài TS. Đồng Trung Chính trình bày tóm tắt kết quả nghiên cứu. Đề tài nghiên cứu những vấn đề lí luận về mô hình quản trị chi phí kinh doanh theo quá trình hoạt động (ABC/M), nghiên cứu thực trạng quản trị chi phí sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp chế biến gỗ trên địa bàn TP. Hà Nội và tỉnh lân cận, đề xuất mô hình quản trị chi phí kinh doanh theo quá trình hoạt động (ABC/M) và giải pháp áp dụng trong các doanh nghiệp chế biến gỗ trên địa bàn thành phố Hà Nội và tỉnh lân cận.

    Hội đồng đánh giá đề tài đã hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ nghiên cứu đăng ký, đạt kết quả tốt.

Hội đồng chụp ảnh cùng nhóm nghiên cứu.

Tin và Ảnh: Ban Truyền Thông - HIEC

Các tin khác