Về chúng tôi
Bạn có thường xuyên sử dụng Website của Cao Đẳng Kinh Tế Công Nghiệp không?
  • Hàng Tuần
  • Hàng ngày
  • Hàng Tháng
  • Chưa bao giờ sử dụng

Nghiệm thu cấp cơ sở đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ năm 2018

     Chiều ngày 28/12/2018, Trường Cao đẳng Kinh tế Công nghiệp Hà Nội tổ chức nghiệm thu cấp cơ sở đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ năm 2018 với đề tài: “Nghiên cứu và áp dụng mô hình quản trị chi phí kinh doanh theo quá trình hoạt động (ABC/M) cho các doanh nghiệp chế biến gỗ trên địa bàn thành phố Hà Nội và tỉnh lân cận” do TS. Đồng Trung Chính làm chủ nhiệm.

Thầy TS. Nguyễn Thiên Sứ - Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu cấp cơ sở đề tài nghiên cứu khoa học cấp bộ năm 2018 phát biểu tại buổi nghiệm thu.

     Hội đồng nghiệm thu gồm có: Chủ tịch Hội đồng – TS. Nguyễn Thiên Sứ - Phó Hiệu trưởng; phản biện 1: PGS.TS. Đặng Ngọc Hùng – trường Đại học Công nghiệp Hà Nội; phản biện 2: ThS. Nguyễn Thị Linh – Trưởng Khoa Kế toán – Tài chính; cùng các Ủy viên là: Th.S Lê Văn Thiêm, Th.S Vũ Thị Hường, Th.S Nguyễn Thị Dung và Th.S Hoàng Thu Hằng – Khoa Kế toán – Tài chính.

TS. Đồng Trung Chính – Chủ nhiệm đề tài thay mặt nhóm nghiên cứu trình bày tóm tắt kết quả nghiên cứu.

     Thay mặt nhóm nghiên cứu, Chủ nhiệm đề tài TS. Đồng Trung Chính trình bày tóm tắt kết quả nghiên cứu. Sản phẩm nghiệm thu gồm có Báo cáo tổng hợp, Báo cáo tóm tắt và Kiến nghị đề xuất. Đề tài nghiên cứu những vấn đề lí luận về mô hình quản trị chi phí kinh doanh theo quá trình hoạt động (ABC/M), nghiên cứu thực trạng quản trị chi phí sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp chế biến gỗ trên địa bàn TP. Hà Nội và tỉnh lân cận, đề xuất mô hình quản trị chi phí kinh doanh theo quá trình hoạt động (ABC/M) và giải pháp áp dụng trong các doanh nghiệp chế biến gỗ trên địa bàn thành phố Hà Nội và tỉnh lân cận.

Hội đồng nghiệm thu đánh giá đề tài đã hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ nghiên cứu đặt ra trong hợp đồng, đạt chất lượng tốt, đủ điều kiện nghiệm thu cấp Bộ.

Hội đồng nghiệm thu cấp cơ sở đề tài nghiên cứu khoa học cấp bộ năm 2018 chụp ảnh cùng nhóm nghiên cứu.

     Kết quả bỏ phiếu: 7/7 phiếu đánh giá Đạt suất xắc, đồng ý đề nghị đề tài được nghiệm thu ở cấp Bộ.

Tin và Ảnh: Ban Truyền Thông - HIEC

Các tin khác