Về chúng tôi
Bạn có thường xuyên sử dụng Website của Cao Đẳng Kinh Tế Công Nghiệp không?
  • Hàng Tuần
  • Hàng ngày
  • Hàng Tháng
  • Chưa bao giờ sử dụng

Cán bộ, Giảng viên trường Cao đẳng Kinh tế Công nghiệp Hà Nội tham dự khóa học của dự án JICA

Các Cán bộ, Giảng viên trường Cao đẳng Kinh tế Công nghiệp Hà Nội tham dự khóa học của dự án “Tăng cường năng lực đào tạo Giáo viên kỹ thuật Dạy nghề tại Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội (Dự án HaUI – JICA)”

   Nhằm nâng cao năng lực cho Cán bộ giảng viên, nhà trường đã cử 4 đồng chí cán bộ chủ chốt các Phòng, Khoa tham dự khóa học: “Thiết kế chương trình đào tạo theo phương pháp CUDBAS và quản lý chương trình đào tạo theo chu trình PDCA”. Đây là khóa học nằm trong khuôn khổ dự án Tăng cường năng lực đào tạo Giáo viên kỹ thuật Dạy nghề tại Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội (Dự án HaUI – JICA). Thông qua khóa học sẽ giúp người học nâng cao được năng lực trong công tác quản lý và công tác giảng dạy. Sau khóa học, người học có thể áp dụng những kiến thức và kỹ năng trong việc nâng cao chất lượng giảng dạy, đáp ứng được nhu cầu xã hội.

   Bên cạnh đó, các học viên còn được đào tạo phương pháp phát triển chương trình đào tạo dựa trên cấu trúc năng lực (CUDBAS) và mô hình quản lý và điều hành khóa học nghề theo mô hình Nhật Bản, áp dụng vào điều kiện thực tiễn tại Việt Nam và thu được một số kết quả đã triển khai từ các dự án do tổ chức JICA phối hợp thực hiện tại trường Đại học Công nghiệp Hà Nội.

   Cán bộ giảng viên tham gia khóa học sẽ là hạt nhân để nhân rộng và áp dụng các phương pháp quản lý tiên tiến của Nhật Bản vào hoạt động đào tạo của nhà trường trong thời gian tới.

Các học viên đang tham gia khóa học

Các nhóm học viên đang thảo luận ý kiến để hoàn thành bài tập