Về chúng tôi
Bạn có thường xuyên sử dụng Website của Cao Đẳng Kinh Tế Công Nghiệp không?
  • Hàng Tuần
  • Hàng ngày
  • Hàng Tháng
  • Chưa bao giờ sử dụng

Trường Cao đẳng Kinh tế Công nghiệp Hà Nội bảo vệ thành công đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI BẢO VỆ THÀNH CÔNG ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CẤP BỘ 

     Thực hiện Quyết định số 12204/QĐ – Bộ Công Thương ngày 31/12/2014 về việc đặt hàng thực hiện các nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Công Thương giao trường Cao đẳng Kinh tế Công nghiệp Hà Nội thực hiện với đề tài: “Nghiên cứu đề xuất các giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp công nghiệp ngoài quốc doanh vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ giai đoạn 2015 - 2020".

     Sáng ngày 10/03/2016, tại phòng họp 207, Bộ Công thương (số 54 Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm, Hà Nội) đã tổ chức hội đồng nghiệm thu đề tài. Đến dự buổi nghiệm thu, về phía Bộ Công Thương có các đồng chí Vụ trưởng, Vụ phó vụ Khoa học Công nghệ và các thành viên hội đồng Khoa học. Về phía nhà trường có NGND.TS. Hà Xuân Quang, Hiệu trưởng nhà trường. NGƯT.Ths. Nguyễn Công Quang, Phó hiệu trưởng nhà trường (Chủ nhiệm đề tài) và một số đồng chí tham gia thực hiện đề tài.

     Với mục tiêu của đề tài là “Đề xuất giải pháp nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp công nghiệp ngoài quốc doanh ở vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ giai đoạn 2015 – 2016 và đề ra các giải pháp”.

     Trường Cao đẳng Kinh tế Công nghiệp Hà Nội đã hoàn thành được các nội dung, yêu cầu của đề tài. Kết quả đã được Hội đồng Khoa học (7/7) thành viên đều nhất trí nghiệm thu và đánh giá rất cao. Đây là một trong những hoạt động quan trọng, và có ý nghĩa của nhà trường.

Dưới đây là một số hình ảnh của buổi nghiệm thu: