Về chúng tôi
Bạn có thường xuyên sử dụng Website của Cao Đẳng Kinh Tế Công Nghiệp không?
  • Hàng Tuần
  • Hàng ngày
  • Hàng Tháng
  • Chưa bao giờ sử dụng

Lịch thi học kỳ I năm học 2018 - 2019 (Hệ cao đẳng K16 - cơ sở 1)

LỊCH THI HỌC KỲ I NĂM HỌC 2018-2019

HỆ CAO ĐẲNG K16 - CƠ SỞ 1 ( 143 Nguyễn Ngọc Vũ - Cầu Giấy)

NGÀY
THI

CA
THI

MÔN THI

HÌNH
THỨC
THI

LỚP

SS

PHÒNG
THI

KHOA
CQ

CBCT
KHOA:SL

1/11

3

Tổ chức công tác kế toán

T.Luận

94.1779

38

601

KTTC

KTTC:4
PLCT:2
CNTT:6

Tổ chức công tác kế toán

T.Luận

94.1780.

42

602

KTTC

kế toán DN

T.Luận

63.1868

4

601

KTTC

Luật hành chính

T.Luận

128.1858

2

602

PLCT

4

Luật Dân Sự

T.Luận

124.1857

2

601

PLCT

Hoạt động của HT TC VN

T.Luận

260.1869

4

601

KTTC

Tin kế toán

T.Hành

52.1473

26

PM1

CNTT

Tin kế toán

T.Hành

52.1472

26

PM2

CNTT

Tin kế toán

T.Hành

52.1472
52.1473

26

PM3

CNTT

6/11

3

Kế toán ĐV HC sự nghiệp

T.Luận

68.1451

38

601

KTTC

KTTC:8
PLCT:4

Kế toán ĐV HC sự nghiệp

T.Luận

68.1452

42

602

KTTC

Luật hình sự

T.Luận

130.1866

2

602

PLCT

Định giá tài sản

T.Luận

259.1875

3

601

KTTC

4

TH KT DNSX trên PM KTM

T.Hành

86.1773

22

PM1

KTTC

TH KT DNSX trên PM KTM

T.Hành

86.1774

22

PM2

KTTC

TH KT DNSX trên PM KTM

T.Hành

86.1774
86.1773

22

PM3

KTTC

Luật hôn nhân và gia đình

T.Luận

131.1861

2

601

PLCT

Thi trường tài chính

T.Luận

280.1867

4

601

KTTC

8/11

3

Bảo hiểm

T.Luận

257.1870.

4

601

KTTC

KTTC:1
PLCT:1

Ghi chú: 

1. Thời gian bắt đầu các ca thi: Ca 1: Từ 7h15 ; Ca 2: Từ 9h15; Ca 3: Từ 13h15 ; Ca 4: Từ 15h15.

2. Phòng Khảo thí và KĐCLĐT phối hợp với các phòng, Khoa đầu mối tổ chức triển khai thi k.thúc h.phần

3. Sinh viên phải có mặt trước phòng thi 15 phút để làm thủ tục thi.

4. Cán bộ coi thi có mặt trước 15 phút tại phòng Khảo thí và KĐCLĐT để nhận phân công nhiệm vụ.

5. Trước ngày thi 02 ngày, các nội dung: phòng thi, CBCT đề nghị các khoa cập nhật và thực hiện trên hệ thống QMC.

Hà Nội, ngày 20 tháng 10 năm 2018
KT HIỆU TRƯỞNG
PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

 

TS. Nguyễn Công Quang