Về chúng tôi
Bạn có thường xuyên sử dụng Website của Cao Đẳng Kinh Tế Công Nghiệp không?
  • Hàng Tuần
  • Hàng ngày
  • Hàng Tháng
  • Chưa bao giờ sử dụng

Hưởng ứng cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam năm 2019

HƯỞNG ỨNG CUỘC VẬN ĐỘNG

NGƯỜI VIỆT NAM ƯU TIÊN DÙNG HÀNG VIỆT NAM

 

     Dù sinh ra ở quốc gia nào, ai cũng có tình yêu, sự gắn bó và trách nhiệm với quốc gia và dân tộc. Lòng yêu nước được xây dựng trong mỗi gia đình, mỗi cơ quan đơn vị và trong cộng đồng.

     Chính vì vậy, khi phong trào “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” được khởi xướng, nó động vào một tình cảm thiêng liêng, một tố chất sẵn có trong mỗi con người Việt Nam. Chúng ta ủng hộ, tiêu dùng các sản phẩm “Made in Vietnam”, đóng góp thúc đẩy sản xuất trong nước phát triển chính là thể hiện lòng yêu nước.

ThS. Dương Thị Bích – Chủ tịch Công đoàn trường phát động hưởng ứng cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”

     Sáng ngày 02/04/2019, hưởng ứng cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” trong không khí cả nước chuẩn bị kỷ niệm 10 năm phát động phong trào (2009 -2019), Trường Cao đẳng Kinh tế Công nghiệp Hà Nội tổ chức phát động hưởng ứng Cuộc vận động trong CBVC, HSSV nhà trường

CBVC nhà  trường ký cam kết hưởng ứng cuộc vận động " Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam"

     Sau lễ phát động, nhà trường đã tổ chức lấy chữ ký hưởng ứng cuộc vận động trong toàn thể cán bộ, giáo viên, người lao động và HSSV nhà trường.

     Cuộc vận động đã nâng cao nhận thức của CBVC, HSSV về ý nghĩa của việc " Người Việt Nam dùng hàng Việt Nam" . Mọi người dân đều có ý thức sử dụng sản phẩm, hàng hoá do các doanh nghiệp trong nước sản xuất sẽ góp phần thúc đẩy sản xuất, kinh doanh trong nước phát triển, đóng góp phát triển kinh tế Đất nước./.

CBVC, HSSV trường Cao đẳng kinh tế Công nghiệp Hà Nội tự hào dùng hàng Việt!

Tin và ảnh: Ban truyền thông - HIEC