Về chúng tôi
Bạn có thường xuyên sử dụng Website của Cao Đẳng Kinh Tế Công Nghiệp không?
  • Hàng Tuần
  • Hàng ngày
  • Hàng Tháng
  • Chưa bao giờ sử dụng

Tin nội bộ

Lễ bế giảng lớp bồi dưỡng lãnh đạo cấp phòng

Lễ bế giảng lớp bồi dưỡng lãnh đạo cấp phòng

TỔNG KẾT KHÓA HỌC VÀ PHÁT CHỨNG CHỈ KỸ NĂNG SỬ DỤNG CNTT CƠ BẢN THEO TIÊU CHUẨN QUỐC TẾ ICDL

TỔNG KẾT KHÓA HỌC VÀ PHÁT CHỨNG CHỈ

KỸ NĂNG SỬ DỤNG CNTT CƠ BẢN THEO TIÊU CHUẨN QUỐC TẾ...

Tổ chức sinh nhật tháng 6,7

Tổ chức sinh nhật tháng 6,7

TỔ CHỨC SINH NHẬT THÁNG NĂM

TỔ CHỨC SINH NHẬT THÁNG NĂM

 

Sáng ngày 13/05/2019 với tiết...

Hội nghị Tổng kết Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường năm học 2018 -2019

Hội nghị Tổng kết Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường năm học 2018 -2019

Tổ chức Sinh nhật cho cán bộ, giáo viên, nhân viên tháng 4 năm 2019

Tổ chức Sinh nhật tháng 4 năm 2019

Học tập trải nghiệm thực tế học kỳ II năm học 2018 – 2019 cho học sinh khối Trung cấp

Học tập trải nghiệm thực tế học kỳ II năm học 2018 – 2019 cho học sinh khối Trung cấp

Hội nghị cán bộ, viên chức năm 2019

Hội nghị cán bộ, viên chức năm 2019