Về chúng tôi
Bạn có thường xuyên sử dụng Website của Cao Đẳng Kinh Tế Công Nghiệp không?
  • Hàng Tuần
  • Hàng ngày
  • Hàng Tháng
  • Chưa bao giờ sử dụng

Hội nghị cán bộ, viên chức năm 2019

HỘI NGHỊ CÁN BỘ, VIÊN CHỨC NĂM 2019

 

  Để tổng kết, đánh giá kết quả công tác năm 2018 và thống nhất mục tiêu, nhiệm vụ năm 2019,  sáng ngày 02 tháng 04 năm 2019, Trường Cao đẳng Kinh tế Công nghiệp Hà Nội đã tổ chức: “Hội nghị cán bộ, viên chức năm 2019”.

  Dự hội nghị có các đồng chí trong Đảng ủy, Ban Giám hiệu, Ban Chấp hành Công đoàn, BCH Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội CCB, cùng toàn thể cán bộ, viên chức nhà trường.

Toàn thể cán bộ viên chức nhà trường dự Hội nghị

  Hội nghị là một trong những hoạt động thường niên của nhà trường nhằm phát huy quyền làm chủ của CBVC đóng góp ý kiến xây dựng cho sự phát triển của Nhà trường, đồng thời cũng là dịp để lãnh đạo trường nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của CBVC để có những chỉ đạo, giải pháp thỏa đáng trong quá trình tổ chức thực hiện nhiệm vụ.

  Tại Hội nghị, toàn thể cán bộ viên chức đã được nghe các báo cáo: Báo cáo tổng kết năm 2018, phương hướng nhiệm vụ năm 2019; báo cáo kết quả hoạt động Thanh tra nhân dân năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019.

Thầy NGND. TS. Hà Xuân Quang – Hiệu trưởng đọc báo cáo tổng kết năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019

  Năm 2018, tuy còn nhiều khó khăn, song với sự quan tâm, hỗ trợ của các cơ quan quản lý, các địa phương, phát huy truyền thống gần 60 năm, sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của Đảng ủy và Ban Giám hiệu nhà trường, sự đoàn kết, quyết tâm của đội ngũ CBVC, cùng với sự kế thừa những thành quả đã đạt được trong năm 2017 nhà trường đã cơ bản hoàn thành các nhiệm vụ đặt ra.

  Trong năm 2018, Nhà trường ổn định, nội bộ đoàn kết, tư tưởng CBVC thống nhất, quyết tâm cao, ủng hộ chủ trương đổi mới. Tiếp tục đổi mới công tác tuyển sinh. Kết quả tuyển sinh đã chuyển biến tích cực, hoàn thành chỉ tiêu đề ra (tuyển mới 1500 HSSV), tăng số lượng cao đẳng ( +27%), đào tạo bồi dưỡng tăng trưởng mạnh (+75%).

  Đổi mới cơ cấu đạo tạo, mở thêm các nghề kỹ thuật, công nghệ, dịch vụ (Điện, Điện Tử, Công nghệ Thông tin, Thương mại điện tử,..); đổi mới công tác quản trị, quản lý, tăng tính chủ động của các khoa, đơn vị; đổi mới mô hình quản lý HSSV; Xây dựng, vận hành hệ thống bảo đảm chất lượng, tiến hành hoạt động tự đánh giá (89/100 điểm); Tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế (sắp xếp lại 04 đơn vị, giải quyết thôi việc theo NĐ108); thực hiện sắp xếp, bổ nhiệm lại cán bộ theo quy định.

  Bên cạnh đó, hoạt động Đào tạo bồi dưỡng, chuẩn hoá đội ngũ đạt kết quả tích cực (gần 200 CBGV được bồi dưỡng về phương pháp giảng dạy, phương pháp quản lý, 32 giảng viên thi đạt chứng chỉ KNN Quốc gia,..)

  Việc làm tăng, thu nhập tăng, đời sống vật chất, tinh thần, không khí vui tươi phấn khởi trong nhà trường ngày càng được nâng lên; Đảng, đoàn thể hoạt động đồng bộ, phát huy tốt vai trò từng tổ chức, đạt kết quả cao nhất trong phân loại cuối năm, được cấp trên khen thưởng.

Cán bộ viên chức nhà trường phấn khởi tham dự Hội nghị

  Hội nghị cũng đã thống nhất mục tiêu và các nhiệm vụ trọng tâm năm 2019:

1-Tập trung các giải pháp tăng số lượng tuyển sinh cao đẳng; tăng số lượng lớp/học viên đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn; duy trì số lượng tuyển sinh trung cấp;        

2-Tiếp tục đa dạng các loại hình, ngành nghề đào tạo; tiếp tục chuẩn bị các điều kiện, xây dựng hồ sơ, đăng ký mở các ngành/nghề mới.

3-Rà soát, cải tiến chương trình đào tạo các ngành/nghề phù hợp với yêu cầu doanh nghiệp, với sự tham gia của doanh nghiệp; Đổi mới tổ chức, quản lý dạy, học để nâng cao chất lượng đào tạo và linh hoạt phù hợp với nhu cầu, yêu cầu của thị trường;

4-Hoàn thiện hệ thống đảm bảo chất lượng; khắc phục các điểm không phù hợp sau tự đánh giá lần 1.

5-Tập trung phát triển hoạt động hợp tác doanh nghiệp; đổi mới nâng cao hiệu quả hỗ trợ việc làm sinh viên; Tiếp tục thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng phát triển đội ngũ; xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý đáp ứng yêu cầu phát triển nhà trường trong giai đoạn tới;

6-Hoàn thiện cơ chế/giải pháp khuyến khích sự chủ động, sáng tạo của các đơn vị, từng CBVC để nâng cao chất lượng, hiệu quả công việc.;

7- Đa dạng các nguồn để tăng tổng thu, tập trung phát triển các nguồn tự huy động;

8-Nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, tăng thu nhập của CBVC trên cơ sở tăng nguồn thu, tiết kiệm, sử dụng hiệu quả các nguồn lực; đảm bảo phân phối công bằng.

9-Xây dựng, trình các cơ quan quản lý phê duyệt đề án tự chủ nhà trường (khi Chính phủ/Bộ LĐTBXH có hướng dẫn);  

10-Phát huy vai trò của các đoàn thể trong tham gia quản lý, động viên CBĐV, tổ chức thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ đề ra, đồng thời giám sát thực hiện dân chủ công bằng trong nhà trường.

Cán bộ, viên chức phát biểu thảo luận tại Hội nghị

  Hội nghị cán bộ, viên chức của Trường được tổ chức ở 2 cấp: Cấp đơn vị và cấp Trường. Hội nghị cấp đơn vị được tổ chức trong tháng 3/2019 tại các khoa, phòng, trung tâm nhằm tạo điều kiện cho tất cả CBVC có thể trao đổi, thảo luận sâu các báo cáo và các quy chế của nhà trường, đặc biệt là bàn các mục tiêu, giải pháp phát triển Nhà trường trong thời gian tới.

Cán bộ, viên chức biểu quyết thông qua nghị quyết Hội nghị

  Hội nghị đã thông qua nghị quyết với sự nhất trí cao (100%).

  Để triển khai thực hiện thắng lợi nghị quyết Hội nghị, ngay sau khi biểu quyết thông qua các nội dung Nghị quyết, Công đoàn trường đã phát động phong trào thi đua trong toàn thể CBĐV, VC.

  Hội nghị cán bộ, viên chức năm 2019 đã thành công tốt đẹp. Hội nghị tin tưởng, dưới sự chỉ đạo quyết liệt của lãnh đạo cùng với sự đồng lòng, quyết tâm của tập thể cán bộ, viên chức, nhà trường sẽ hoàn thành xuất sắc những mục tiêu, nhiệm vụ năm 2019.

Bài viết và ảnh: Ban truyền Thông - HIEC